Maturiteetti

Maturiteetti on lainan tai arvopaperin juoksuaika eli kesto, tai joukkovelkakirjoissa duraatio. Lainamaturiteetti voidaan ilmaista esimerkiksi päivämääränä (maturity date) milloin laina on maksettava viimeistään takaisin, sen sopimuksellisena viimeisen erän maksupäivänä (until maturity), tai jäljellä olevana laina-aikana esimerkiksi vuosina (remaining maturity in years). Tiettyjen arvopaperien tapauksessa maturiteetti tarkoittaa raukeamista ja arvonmääräytymispäivää.

Esimerkiksi:

  • Lainan takaisinmaksu loppuu 10 vuoden päästää päivämäärällä x. Siten lainan maturiteetti on nykypäiväys miinus x.
  • Myytävän joukkovelkakirjan maturiteetti on 10 vuotta ("10 year bond").
  • 12 vuoden lainasta jäljellä oleva maksuaika on 10 vuotta (jäljellä oleva maturiteetti).
  • Johdannainen, kuten optio erääntyy 2 vuoden päästä

Joukkovelkakirjoissa maturiteetti on kesto, jolloin viimeinen lyhennyserä maksetaan verrattuna nykyhetkeen. Yleisimmin maturiteettia käytetään terminä kuvaamaan jäljellä olevaa arvopaperin voimassaoloaikaa.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.