TyEL-vakuutus eli työntekijän eläkevakuutus on lakisääteinen pakollinen vakuutus työntekijän eläke- ja sosiaaliturvan saamiseksi. Jos työntekijän tulot eivät tule vakituisesta työ- tai virkasuhteesta, hän saattaa kuulua yrittäjän YEL-vakuutuksen piiriin. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittaisen TyEL-maksun suuruuden.

Työnantajan kuten yrittäjän, yhteisön tai kotitalouden on vakuutettava työntekijä TyEL-vakuutuksella viimeistään toiselle palkanmaksukuukaudelle. Työnantaja ei maksa TyEL-maksua kokonaan itse, vaan osan maksaa työntekijä, jonka osuus pidätetään palkasta TyEL-osuutena. Esimerkiksi keskimäärin 24,4 % TyEL-maksusta työnantajan osuus on keskimäärin 16,95 %. 

TyEL-maksun suuruuteen vaikuttaa useampi tekijä, kuten esim. kuinka suuri työnantaja on. Jos työnantaja on suuri, vaikuttaa TyEL-maksuun maksuprosentin lisäksi maksuluokka. Lisäksi eläkevakuuttajan myöntämä asiakasalennus voi alentaa maksua.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A | B | c | d | E | f | g | H | I | J | K | L | M | n | O | P | q | r | S | T | u | V | w | x | Y | z | Ä

Olet parhaillaan vakuutussanastossa. Pankki- ja talousasiointiin liittyvät termit löytyvät pankkisanastosta.