YEL-vakuutus

YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on lakisääteinen vakuutus yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan saamiseksi. YEL-vakuutus on otettava kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta. Henkilö katsotaan yrittäjäksi, jos yritys on toiminut vähintään neljä kuukautta, hän on 18-69 vuotias, tulot eivät tule työ- tai virkasuhteesta ja vuosittainen työtulo ylittää vuosimääritelmän mukaisen rajan. Myös jos henkilö omistaa yksin osakeyhtiöstä yli 30 % ja toimii sen johdossa, kuuluu hän lain piiriin.

YEL-vakuutuksen tarve riippuu omasta työpanoksesta ja yrityksen omistuksesta. YEL-vakuutus voi olla myös vapaaehtoinen siinä tapauksessa, että yrittäjä saa jo vanhuuseläkettä mutta toimii silti yrittäjänä. YEL-vakuutus kannattaa mahdollisesti lopettaa siinä tapauksessa, kun esim. omistusosuus yrityksestä putoaa alle 30 %, oma työpanos alenee merkittävästi tai yrittäjyys keskeytyy pitkäaikaisen sairauden tai muun syyn vuoksi.

Myös yrittäjän perheenjäsen saattaa tarvita YEL-vakuutuksen, mutta tämä riippuu hänen asemastaan tai tehtävistään yrityksessä. Pääsääntöisesti perheenjäsen tarvitsee TyEL-vakuutuksen YEL-vakuutuksen sijaan, jos hän saa palkkaa yrityksestä. Yrittäjän sisarukset eivät kuulu perheenjäsenen määritelmään, vaan puoliso ja lapset sekä isovanhemmat jotka asuvat samassa taloudessa.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A | B | c | d | E | f | g | H | I | J | K | L | M | n | O | P | q | r | S | T | u | V | w | x | Y | z | å | Ä | ö |

Olet parhaillaan vakuutussanastossa. Pankki- ja talousasiointiin liittyvät termit löytyvät pankkisanastosta.
Tilaa syöte RSS - YEL-vakuutus