YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on lakisääteinen vakuutus yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan saamiseksi, samoin kuin TyEL työntekijälle. YEL-vakuutus on otettava kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta. Henkilö katsotaan yrittäjäksi, jos yritys on toiminut vähintään neljä kuukautta, hän on 18-69 vuotias, tulot eivät tule työ- tai virkasuhteesta ja vuosittainen työtulo ylittää vuosimääritelmän mukaisen rajan. Myös jos henkilö omistaa yksin osakeyhtiöstä yli 30 % ja toimii sen johdossa, kuuluu hän lain piiriin.

YEL-vakuutuksen tarve riippuu omasta työpanoksesta ja yrityksen omistuksesta. YEL-vakuutus voi olla myös vapaaehtoinen siinä tapauksessa, että yrittäjä saa jo vanhuuseläkettä mutta toimii silti yrittäjänä. YEL-vakuutus kannattaa mahdollisesti lopettaa siinä tapauksessa, kun esim. omistusosuus yrityksestä putoaa alle 30 %, oma työpanos alenee merkittävästi tai yrittäjyys keskeytyy pitkäaikaisen sairauden tai muun syyn vuoksi.

Myös yrittäjän perheenjäsen saattaa tarvita YEL-vakuutuksen, mutta tämä riippuu hänen asemastaan tai tehtävistään yrityksessä. Pääsääntöisesti perheenjäsen tarvitsee TyEL-vakuutuksen YEL-vakuutuksen sijaan, jos hän saa palkkaa yrityksestä. Yrittäjän sisarukset eivät kuulu perheenjäsenen määritelmään, vaan puoliso ja lapset sekä isovanhemmat jotka asuvat samassa taloudessa.

Yrittäjien lisäksi myös laskutuspalveluiden asiakkaat, eli niin sanotut kevytyrittäjät, tarvitsevat yrittäjän eläkevakuutuksen, jos YEL-työtuloraja ylittyy. Kevytyrittäjä on markkinointitermi henkilölle, joka ei perusta omaa yritystä, vaan laskuttaa työnsä verkossa toimivan laskutuspalvelun kautta ilman omaa y-tunnusta.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A | B | c | d | E | f | g | H | I | J | K | L | M | n | O | P | q | r | S | T | u | V | w | x | Y | z | Ä

Olet parhaillaan vakuutussanastossa. Pankki- ja talousasiointiin liittyvät termit löytyvät pankkisanastosta.