Sharpen luku (Sharpe ratio) mittaa sijoituksen suorituskykyä suhteessa riskittömään tuottoon, kun huomioidaan sijoituksen riski. Mittari kertoo, kuinka sijoituksen hyvin tuotto kompensoi otettua riskiä. Sharpe lasketaan käytännössä jakamalla portfolion riskipreemio sen volatiliteetilla eli keskihajonnalla.

sharpekaava.png

Sharpen lukua voi kuvata myös palkitsevuutena suhteessa vaihteluun (reward-to-variablity ratio). Sharpen luku ei sellaisenaan kerro paljoakaan, mutta se on esimerkiksi hyödyllinen kun vertaillaan portfolion suorituskykyä suhteessa muihin portfolioihin. Portfolio jolla on korkein Sharpen luku, on paras suorituskyvyltään.

Riskimittarina käytetään portfolion kokonaisriskiä, eikä systemaattisen eli markkinariskin osuutta mikä on yksi mittarin heikkouksista. Lisäksi jos osoittaja on negatiivinen, on Sharpe vähemmän negatiivinen riskisemmille portfolioille, antaen virheellisen paremmuusjärjestyksen. Treynorin luku lasketaan vastaavasti, mutta se huomioi systemaattisen riskin.

Sharpen luvun laskentaesimerkki, kun riskitön tuotto on 1 %:

  Odotettu tuotto   Volatiliteetti 
Portfolio 1  10 % 20%
Portfolio 2  12 %  15 %

 

Portfolio 1 Sharpe: (10 % - 1 %) / 20 % = 0,45

Portfolio 2 Sharpe: (12 % - 1 %) / 15 % = 0,60

Porfolio 2:lla on korkeampi Sharpe, joten sijoittaja valitsisi tämän.

Sharpesta on myös uudempi, tai jäljempi versio "ex-ante Sharpe ratio", jossa kaava on muuten sama kuin yllä, mutta portfolion ja indeksin ylituotot (tai preemiot) ovat toteutuneiden tuottojen sijaan odotettu tuotto.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.