Debentuuri on joukkovelkakirjan tyyppi, jota yritykset käyttävät rahoituksen hankkimiseen markkinoilta. Debentuurin käsite ei ole vakiintunut ja eri maissa debentuurin muoto voi hieman poiketa, esimerkiksi velan vakuuden suhteen. Debentuurilaina eroaa tavallisesta joukkovelkakirjasta esimerkiksi siten, että sen tuotto voidaan sitoa määrätyn kuponkikoron sijasta esimerkiksi yrityksen tulokseen. Sijoittaja saisi tuotta siten vasta kun yritys tekee tulosta, joten sellainen debentuuri olisi tavallaan osakkeiden ja velan välimuoto.

Jos debentuurin tuottoa ei ole sidottu ja sen tuotto on määrätty kiinteäksi tuotoksi, ei debentuuria monesti eroteta enää debentuuriksi vaan saatetaan puhua vain joukkovelkakirjasta, vaikka debentuurisopimus voi sisältää joitakin oikeuksia mitä tavallisessa velkakirjassa ei ole. Debentuuri onkin enemmän kuvaava joukkovelkakirjan nimi, kuin täsmällinen velkainstrumentti. Debentuuri voi sisältää esimerkiksi myös vaihtovelkakirjan ominaisuuden.

Mahdollisessa yrityksen konkurssitilanteessa debentuurin asema olisi etuoikeudeltaan huonompi kuin perinteisen velkakirjan, mutta toisaalta parempi kuin osakkeenomistajien. Tämä kuitenkin riippuu siitä millainen debentuuri on kyseessä. Senior-tyyppinen debentuuri on etuoikeutetumpi kuin junior-tyyppinen debentuuri tai velkakirja. Kuten velkakirjoissa yleensä, on korkeariskisempi velkakirja tuotoltaan yleensä parempi kuin matalariskisempi. Debentuurin riskisyyttä voidaan säätää erilaisilla ehdoilla takaisinmaksun tai vakuuden suhteen.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.