Diskonttaus

Diskonttaus tarkoittaa tulevaisuuden rahasumman tai rahavirtojen arvon laskemista nykyhetkellä. Se on on vastakkaista koronvaikutukselle, eli korkotuoton laskemiselle. Koska rahalla on rahalla on aika-arvo, niin sama rahamäärä arvokkaampi nykyhetkellä kuin tulevaisuudessa.

Esimerkiksi jos 5000 € sijoituksen arvo kasvaa kahdessa vuodessa 6050 € määrään 10 % vuosikorolla, niin diskonttaamalla summa 6050 € kahden vuoden päästä nykyhetkeen 10 % korolla antaa tulokseksi 5000 €. Eli 6050 / (1+10 %)^2 = 5000 € tai 5000 * (1 + 10 %)^2 = 6050.

Diskonttaukseen ja koronkorkoon liittyvät siis läheisesti nykyarvon ja tulevan arvon käsitteet. Diskonttauslaskentaa voi helpottaa tai havainnollistaa laskemalla diskonttotekijä ajan ja diskonttokoron suhteen, jolloin sillä jaetusta rahamäärästä saadaan diskonton eli alennuksen määrä.

Miksi diskontataan?

Diskonttauksella on merkitystä silloin, kun tulevaisuuden rahamäärää tai rahavirtaa on arvioitava nykyhetkellä. Diskonttaamalla saatetaan tulevaisuuden ja nykyhetken rahamäärät vertailukelpoiseksi. Tulevaisuudesta diskontattuja rahavirtoja käytetään yleisimmin sijoituskohteiden tai yritysten arvon määrittämiseksi kaupankäyntitarkoituksiin, kun taas tulevaisuudessa saatavien yksittäisen rahamäärien arvoa voidaan käyttää sijoitusten arvonmäärityksiin, perintöihin, inflaatiokorjauksiin yms.

diskonttaus.pngDiskonttauksessa käytettävää korkoa ei ole välttämättä helppo määrittää, mutta sen tulisi kuvata tulevaa riskitasoa mahdollisimman realistisesti. Tuottokorko ja diskonttokorko ovat käytännössä sama-asia, mutta käänteisesti eli diskonttokorkoa tarvitaan "tulevaisuudesta nykyhetkeen" arviointin, kun tuottokorkoa käytetään "nykyhetkestä tulevaisuuteen" -arviointiin. Korko heijastaa riskitasoa samanarvoisesti sekä tuotto- että diskonttauslaskennassa, mutta eri suuntaan.

Yksinkertaisimmillaan voitaisiin diskontata inflaatio, eli lasketaan nykyarvo inflaatiosta puhdistettuna. Esimerkiksi jos tiedetään että 10 vuoden päästä saadaan 100 000 € perintöä setelinippuina, niin nykyarvo saadaan diskonttaamalla 100 000 € esim. 1 % inflaatio-odotuksella. Siten nykyarvo olisi 90 528 €. Vastaavasti jos tämä summa sijoitettaisiin valtion obligaatioon jonka tuotto vastaisi inflaatiota ja jonka vuosituotot sijoitettaisiin uudelleen, kasvaisi summa noin 100 000 € määrään 10 vuoden päästä.

Diskonttauslaskelmia voi tehdä esim. pankkiasiat.fi:n diskonttolaskurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.