Tuleva arvo

Tulevalla arvolla tarkoitetaan nykyisen arvon tulevaisuuden arvoa tiettynä aikana tietyllä tuotto- tai korko-odotuksella. Se on vastakkainen laskenta nykyarvolle, eli kuinka paljon tulevaisuuden arvo olisi nykyhetkellä tietyllä diskonttokorolla. Tulevaa arvoa tarvitaan oikeiden tai paremminkin riittävän perusteltujen investointipäätösten tekemisessä.

Esimerkki: Sijoitetaan 1000 euroa 5 vuodeksi 10 % tuottovaatimuksella. Siten sijoituksen tuleva arvo on 1000 x 1,15 = 1611 euroa.

Esimerkin mukaan sijoittajan odottama voitto olisi  1611 - 1000 = 611 euroa. Tulevan arvon konsepti on siten varsin yksinkertainen, mutta sopivan tuottovaateen määritys voi olla käytännössä hankalaa tulevaisuuteen liittyvän epävarmuuden tai volatiliteetin vuoksi.

Tuleva arvo voidaan laskea jatkuvan koron tai yksinkertaisen koron menetelmällä.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.