Viivästyskorko on korko, jota on korkolain mukaan maksettava, jos lainan maksuvelvoitteita ei ole hoidettu eräpäivään mennessä. Korkolain mukaan viivästyskorko on kuluttajille 7 %-yksikköä ja yrityksille 8 %-yksikköä, joka lisätään 6 kuukauden viitekoron päälle. Viivästykoron aikana ei makseta lainanlyhennyksiä tai sopimuksen mukaisia korkoja.

Viivästyskorko syrjäyttää lainakoron maksun, kuitenkin siten että jos lainakorko on korkeampi, maksetaan lainakoron mukaisia viivästyskorkoja. Viivästyskoroissa ei makseta korkoa korolle, eli kertynyttä viivästyskorkoa ei pääomiteta josta maksettaisiin edelleen korkoa.

Viivästyskoron maksu voi alkaa eräpäivää seuraavana päivänä, tai jos eräpäivää ei ole, niin 30 päivän kuluttua laskusta tai huomautuksesta alkaen. Viivästyskorkoa maksetaan tietyn aikaa, jonka jälkeen julistetaan maksukyvyttömyys ja mahdolliset perintätoimet alkavat.

Viivästyskorkoa voi laskea esimerkiksi pankkiasiat.fi:n viivästyskorkolaskurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.