Ylimerkintä

Osakkeiden ylimerkinnällä tarkoitetaan tilannetta, jossa sijoittajat haluavat enemmän osakkeita kuin osakeannissa on tarjolla. Myös velkakirjaemissio voidaan ylimerkitä. Osakkeiden ylimerkintätilanne voidaan ratkaista seuraavasti:

  • Merkitsijät saavat vähemmän osakkeita ylimerkinnän suhteessa pro-rata. Esimerkiksi jos osakkeita on tarjolla 100 kpl mutta osakkeita on merkitty 200 kpl, saavat sijoittajat puolet haluamastaan määrästä. Yksi sjoittaja haluaa esimerkiksi 50 kpl osaketta, mutta saa 25 kpl. Toinen haluaa 10 kpl mutta saa 5 kpl jne. Anti tehdään siis suhteella 2:1.
  • Antihintaa nostetaan. Osakkeen antihintaa voidaa nostaa, jos kysyntä vaikuttaa suurelta. Tämä voi kieliä myös kuumasta osakeannista ("hypetetty anti"), mikä lisää riskiä suurelle pudotukselle kaupankäynnin alettua.
  • Yhtiö tarjoaa lisää osakkeita ylimerkinnän verran, jolloin joskus puhutaan ylimerkintäannista. Yhtiöllä voi olla jo valmis osakkeiden varareservi ylimerkintätilannetta varten.

Kahden jälkimmäisen kohdan tilanteessa yhtiö saa enemmän rahoitusta, kuin alun perin suunnitteli. Näitä voidaan käyttää myös samaan aikaan. Lähtökohtaisesti osakeannissa hinta pyritään asettamaan sille tasolle, että anti menee kaupaksi täysimääräisesti. Alimerkintätilannetta pyritää välttämään, sillä se on usein haitaksi osakkeen hintakehitykselle kaupankäynnin alettua.

Annin hinta voidaan asettaa myös tarkoituksella hieman alemmaksi, jotta kaupankäynnin alettua hinta nousee varmemmin ja saa aikaan suurempaa kaupankäyntivolyymiä sekä mahdollisesti rohkaisee jatkokysyntää.

Ylimerkintätilanne tulee useimmin vastaan yhtiöillä, joilla tuloksentekokyky on vahva, tulevaisuuden kasvu näyttää erittäin lupaavalta, maine on hyvä tai yhtiö on alalla jossa markkinaodotukset ovat erittäin korkeita.

Ylimerkinnästä puhutaan usein kertoimilla "kaksinkertainen ylimerkintä" tai "kolminkertainen ylimerkintä" jne.

 

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.