Korkomarginaali on pankin otto- ja antolainauksen välinen korkoero. Rahoituslaitokset ja pankit lainaavat tietyllä korolla varoja eteenpäin, mutta maksavat tallettajille korkoa. Näiden toiminnoista syntyvää erotusta sanotaan korkokatteeksi, joka on keskeinen tulolähde pankeille.

Korkomarginaalia ei tule sekoittaa marginaalikorkoon, eli tunnetummin lainan marginaaliin. Korkomarginaali on pankin liiketoiminnan vaatimaa marginaalia, jolla katetaan pankin toimintakulut ja tuottovaade. Korkomarginaaliin vaikuttava pankin oma liiketoiminta ja rahoituspohja vaikuttavat edelleen perittyjen lainakorkojen suuruuteen.

Pankin oma korkea luottoriski vaikuttaa negatiivisesti sen kykyyn saada markkinoilta kohtuuhintaista rahoitusta.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.