Alimerkinnällä tarkoitataan osakeannin yhteydessä tilannetta, jossa sijoittajat merkitsevät osakkeita vähemmän kuin olisi ollut tarjolla. Myös velkakirjaemissio voidaan alimerkitä. Osakeannissa on usein minimimerkintäraja, jolla anti voidaan hyväksyä vaikka se jäisikin annin tavoitteellisesta rajasta.

Alimerkintätilanne syntyy useimmiten uusilla yhtiöillä, joiden tulevaisuus näyttää epävarmalta tai yhtiöllä on huono maine, tai annin hinta on yksinkertaisesti arvioitu väärin ja asetettu liian korkeaksi.

Jos alimerkintä näyttää selkeältä, voidaan antihintaa muuttaa alaspäin jotta anti saadaan kaupaksi paremmin, mutta siten että yhtiö saa silti annista riittävästi pääomaa. Jos anti ei mene riittävästi kaupaksi, voi annin järjestäjä joutua merkitsemään loput osakkeet, mitä se ei yleensä halua tehdä.

Alimerkintää pidetään negatiivisena signaalina markkinoille, sillä se kertoo ettei osakkeelle ole kysyntää vaikka kyse olisikin hinnoitteluvirheestä. Alimerkintätilannetta pyritään välttämään, kun taas hienoista ylimerkintää voidaan pitää tavoitteellisena.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.