ETF tulee sanoista Exchange Traded Fund, eli säännellyllä kauppapaikalla kuten pörssissä kaupattava rahasto. ETF-rahastoilla voi käydä kauppaa kuten osakkeilla. Osakkeiden sijaan ostetaan ja myydään rahasto-osuuksia.

ETF:n suurimpia etuja ovat perinteisiä rahastoja selvästi pienemmät kustannukset, kuten pienempi hallinnointipalkkio. Toisaalta niistä saa myös suuremman hajautuksen kuin yksittäisistä osakkeista. Lisäksi osuuksien hintanoteeraukset ovat osakkeiden tapaan reaaliaikaisia.

Sijoittaminen ETF-rahastoon

Sijoittajat saavat epäsuoran omistusosuuden rahaston yhtiöihin tai omaisuuteen, eli omistus tapahtuu rahasto-osuuden kautta. Sijoittajat ovat myös periaatteessa oikeutettuja rahastossa olevien yhtiöiden osinkoon, sekä konkurssin tapauksessa rahaston jäännösarvoon. ETF-rahastot julkaisevat vuosiraportteja sijoittajille yhtiöiden tapaan.

ETF-rahastot ovat suurimmaksi osaksi indeksirahastoja, eli ne seuraavat jotain tiettyä indeksiä. Tällöin niiden kulut ovat alhaisia ja niillä on helppo käydä kauppaa kuten osakkeilla. Suurimmilla ETF:llä hallinnointikulut ovat vain 0,03 % luokkaa. Jotkin ETF:t ovat aktiivisesti hoidettuja, kuten joukkovelkakirjarahastot, jolloin niiden kulut voivat olla korkeampia.

Indeksejä voi olla useille eri toimialoille, valuutoille, raaka-aineille, maantieteellisille alueille, joukkovelkakirjoille tai muille arvopapereille. ETF:n kautta sijoittaminen on siten mahdollista myös sellaisille kohteille, jonne piensijoittajalla ei muuten olisi helppoa pääsyä.

Vipu-ETF

Vipu-ETF eli leveroitu ETF käyttää velkavipua tuoton ansaitsemiseen. Yleisimmin näistä käytetään nimitystä Bull ja Bear, eli bull on veikkaus rahaston päivittäisen nousun puolesta ja bear veikkaus rahaston laskun puolesta. Esimerkiksi Bull SPX 3X tavoittelee Standard & Poors -indeksin tuottojen kolminkertaistamista velkavivun avulla. Bear SPX 3X tavoittelee tuottoa kolminkertaisesti indeksin laskuun nähden.

Vipu-ETF:t ovat suuririskisiä sijoitusinstrumentteja. Ne toimivat samalla periaatteella kuin sertifikaatit.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.