Hallinnointipalkkio

Hallinnointipalkkio on palkkio omaisuuden hoitamisesta, eli varainhoidosta. Esimerkiksi pankit tarjoavat varakkaille yksityishenkilöille omaisuuden hallinnointia sijoituspäätöksineen. Suuremmassa mittakaaavassa rahastoyhtiöt perivät koko rahaston hoitamisesta aiheutuvista kuluista kuten palkoista, varojen sijoittamisesta ym. kuluista prosenttimääräistä vuosipalkkiota.

Rahaston hallinnointipalkkio on rahastosta riippuen tyypillisesti 0,1-3,0 % rahaston pääomasta, jossa korkeammat palkkiot ovat yleensä riskisemmissä osakerahastoissa ja pienemmät korkorahastoissa. Hallinnointipalkkion tarkoitus on kattaa rahaston ylläpidon kustannukset ja se jaetaan rahasto-osuuksille suorassa suhteessa osuuden koon mukaan. Hallinnointipalkkio voi joskus olla tuottosidonnainen, eli se sidotaan rahaston tuottoon. Hallinnointipalkkiot ovat yksi osa rahastosijoittamiseen kuuluvista useista erilaisista rahastopalkkioista.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.