Emissio

Emissiolla tarkoitetaan osakeantia tai velkakirjojen liikkeelle laskua kaupattavaksi jälkimarkkinoilla. Emissiosta puhutaan yleisemmin velkakirjojen liikkeellelaskun yhteydessä ja osake-emissiossa suoraan osakeannista. Emissiolla haetaan rahoitusta markkinoilta toiminnan rahoittamiseksi.

Emissiossa arvopaperilla on liikkeellelaskuhinta eli emissiokurssi, joka voi poiketa sen nimellisarvosta. Toisin kuin osakkeilla, velkakirjaemissiossa arvopaperin hinta asetetaan kuitenkin yleensä sen nimellisarvoon.

Sijoittajat ostavat liikkeellelaskijan velkakirjoja ja saavat vastineeksi kuponkikorkoa. Säännöllisiä velkakirjaemissioita voivat tehdä esimerkiksi valtiot ja yritykset toimintansa rahoittamiseksi. Velkakirjaemissiolla haettavan rahoituksen hinta riippuu luottoriskistä, jota merkkaa esimerkiksi julkisen luottoluokittajan kuten S&P:n antama velkakirjan luottoluokitus. Duraatio mittaa velkakirjan hinnan herkkyyttä korkomuutoksille, alkaen sen emissiosta.

Osakeanteja tekevät yritykset, joilla ne rahoittavat toimintaansa velkakirjojen tapaan. Kummassakin rahoitusmuodossa on etunsa ja haittansa.

Osakkeiden emissiolla on se etu, ettei yrityksen tarvitse maksaa takaisin hankkimaansa pääomaa. Osakeanti on kuitenkin tavallisesti kalliimpi rahoitusmuoto kuin velka, jonka lisäksi osakkeenomistajan kannalta sillä on dilutoiva vaikutus. Velkakirjarahoituksessa pääoma on maksettava takaisin ja maksukykyä on pidettävä yllä.

Emissiolla hankittavan rahamäärän laskeminen on yksinkertaista: Nimellisarvo tai liikkeellelaskuhinta kerrotaan liikkeelle laskettavien arvopaperien määrällä.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö |

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.