Emissio

Emissiolla tarkoitetaan osakeantia tai velkakirjojen liikkeelle laskua kaupattavaksi jälkimarkkinoilla. Emissiosta puhutaan yleisemmin velkakirjojen liikkeellelaskun yhteydessä ja osake-emissiossa suoraan osakeannista. Emissiolla haetaan rahoitusta markkinoilta toiminnan rahoittamiseksi.

Velkakirjaemissio

Emissiossa arvopaperilla on liikkeellelaskuhinta eli emissiokurssi, joka voi poiketa sen nimellisarvosta. Toisin kuin osakkeilla, velkakirjaemissiossa arvopaperin hinta asetetaan kuitenkin yleensä sen nimellisarvoon.

Sijoittajat ostavat liikkeellelaskijan velkakirjoja ja saavat vastineeksi kuponkikorkoa. Säännöllisiä velkakirjaemissioita voivat tehdä esimerkiksi valtiot, rahoituslaitokset ja suuryritykset toimintansa rahoittamiseksi, eli emissiot ovat niiden normaalia rahoitustoimintaa.

Velkakirjaemissiolla haettavan rahoituksen hinta riippuu luottoriskistä, jota merkkaa esimerkiksi julkisen luottoluokittajan kuten S&P:n antama velkakirjan luottoluokitus. Duraatio mittaa velkakirjan hinnan herkkyyttä korkomuutoksille, alkaen sen emissiosta.

Kuten osakeannissa, niin myös velkakirjaemissiossa voi syntyä ylimerkintä- tai alimerkintätilanne.

Osake- vs. velkarahoitus

Osakeannissa on se etu, ettei yrityksen tarvitse maksaa takaisin hankkimaansa pääomaa. Osakeanti on kuitenkin tavallisesti kalliimpi rahoitusmuoto kuin velka, jonka lisäksi osakkeenomistajan kannalta sillä voi olla dilutoiva vaikutus.

Velkakirjarahoituksessa pääoma on maksettava takaisin ja maksukykyä on pidettävä yllä. Lisäksi kaikki tahot kuten esimerkiksi valtiot tai niiden rahoituslaitokset eivät voi hankkia rahoitusta osakeanneilla.

Emissiolla hankittavan rahamäärän laskeminen on yksinkertaista: Nimellisarvo tai liikkeellelaskuhinta kerrotaan liikkeelle laskettavien arvopaperien määrällä.

 

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.