Tranche

Rahoituksessa tranche tarkoittaa osuutta lainasta tai rahoitusinstrumentista. Tranche on yleinen investointipankkitoiminnassa, missä investointien rahoituksessa voidaan käyttää strukturoituja rahoituspaketteja. Silloin rahoituspaketti on voitu pilkkoa useampaan osaan tai osuuteen, joilla on eri ehdot.

  • Esimerkiksi investoinnin rahoittamiseksi myönnetään 10 miljoonan laina. Laina pilkotaan kahteen trancheen, joilla on eri maturiteetti. Tranche A:lla on 3 % korko ja 5 vuoden maksuaika Tranche B on ehdollinen investoinnin edistymiselle ja se voidaan ottaa käyttöön aloitusta seuraavana. Tranche B:llä on 8 vuoden maksuaika ja korko on 5 %.
  • Laina on esimerkiksi 2 miljoonan syndikaattilaina, jossa on 3 rahoittajaa. Jokaisella on lainasta oma tranche, A, B ja C. Tranche A on 5 vuoden 2 % kiinteäkorkoinen 1 miljoonan laina, tranche B on 0,5 miljoonan 7 % korkoinen luottolimiittijärjestely ja Tranche C on 0,5 miljoonan 3 % korkoinen 5 vuoden bullet-laina.

Trancheja voidaan muodostaa samalla periaatteella myös sijoitusinstrumenteille, jossa tuotto-osuuksia myydään erilaisilla ehdoilla sijoittajien mielenkiinnon mukaan. Näitäkin strukturoidaan lähinnä institutionaalisille sijoittajille, jossa sijoitukset ovat erittäin suuria.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.