Reaaliarvo on todellinen arvo puhdistettuna inflaatiosta, eli yleisestä hintojen nousun vaikutuksesta. Reaaliarvo kertoo omaisuuden ostovoimakorjatusta, reaalisesta hinnasta. Reaaliarvoa käytetään arvovertailuissa eri aikajaksojen välillä.

Esimerkiksi jos maitopurkin hintaa tarkastellaan 10 vuoden ajalta, siinä näkyy yleinen inflaatio ja maitokauppiaan hinnankorotukset. Jos maidon 10 vuoden hintaindeksistä puhdistetaan yleinen inflaatio, niin maidon myyjän tai tuottajan hinnankorotukset näkyvät paremmin. Silloin voidaan puhua reaalihintojen muutoksista.

  • Jos maitopurkin hinta on noussut 1 eurosta 1,5 euroon 10 vuodessa, jolloin yleinen vuosi-inflaatio on ollut 1 %, vastaa se pyöreästi noin 10 % kokonaisinflaatiota eli kymmentä eurosenttiä. Tällöin maitopurkin reaaliarvo on noussut 40 eurosenttiä 10 vuodessa ja loput ovat inflaation vaikutusta.

Arvopapereista puhuttaessa reaaliarvo voi tarkoittaa käypää hintaa, joka on arvoperin markkina-arvon mukainen, eikä sen nimellisarvon mukainen. Esimerkiksi osakkeen tai velkakirjan markkinahinta on niiden reaalinen arvo suhteessa nimellisarvoon, jonka lisäksi tulisi huomioida inflaatio. Arvopapereiden tai muidenkin sijoituskohteiden osalta puhutaankin useimmiten markkina-arvosta, jos inflaatiota ei ole poistettu.

Reaaliarvoa voidaan laskea puhdistamalla arvosta muutakin kuin inflaatio, jos tuotteen tai omaisuuden arvossa on useita hintaan vaikuttavia tekijöitä, mutta joista vain tiettyä halutaan tarkastella. Yleisin on kuitenkin inflaation poisto.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.