Arvopaperistaminen tarkoittaa jonkin omaisuuserän saattamista kaupattavaksi jälkimarkkinoille, eli omaisuudesta muodostetaan kaupankäyntikelpoinen arvopaperi. Se voi tarkoittaa myös olemassaolevan arvopaperin, kuten osakkeen, edelleen arvopaperistamista johdannaiseksi. Myös lainoja voi edelleen arvopaperistaa myytäväksi velkajohdannaisina, kuten kävi Yhdysvaltojen vuoden 2008 asuntokuplassa. Tuolloin asuntolainoja arvopaperistettiin jopa moninkertaisesti yli alkuperäisen arvon.

Melkein mitä tahansa voidaan arvopaperistaa, jos sille on erityistä tarvetta. Jotta arvopaperi olisi arvopaperi, sen on oltava lain mukainen ja osoitettava omistajuus (rahamäärä, tuotto, omaisuus tms.) hyväksyttävällä tavalla. Suomessa tämä on määritelty mm. arvopaperimarkkinalaissa, osakeyhtiölaissa ja asunto-osakeyhtiöitä koskevassa lainsäädännössä. Arvopaperistamisen perustarkoitus on helpottaa kaupankäyntiä omaisuudella tai kohteella, erityisesti jälkimarkkinoilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.