Diluutio tarkoittaa laimentumista. Osakemarkkinoilla sillä tarkoitetaan omistustuksen laimentumista, eli omistusosuus yhtiöstä laskee. Omistuksellinen diluutio tapahtuu, jos yritys järjestää osakeannin tai laskee liikkeelle dilutoivia arvopapereita kuten optioita, vaihtovelkakirjoja tai warrantteja.

Uuden osakeannin myötä vanhojen omistajien omistusosuus pienenee, laskien siten osakkeen arvoa. Vanhat omistajat voivat estää omistustensa diluution merkitsemällä annissa dilutoitumista vastaavan arvon verran uusia osakkeita. Jos he eivät käytä merkintäoikeuttaan eli eivät halua antaa lisärahoitusta yhtiölle, tulee yritykselle uusia omistajia eli he rahoittavat yhtiötä. Aina diluution estäminen ei ole mahdollista, jos osakeanti on suunnattu tietylle sijoittajataholle johon omistaja ei voi osallistua.

Diluutiota voi tapahtua myös johdannaisilla tai vaihtovelkakirjoilla, jotka sisältävät option merkitä yhtiön osakkeita tietyin ehdoin. Optio-oikeutta ei välttämättä käytetä, jos se on epäedullista tai sovittujen ehtojen puitteissa mahdotonta. Monet suuremmat yritykset julkaisevat tuloslaskelmassa varmuuden vuoksi dilutoidun osakekohtaisen tuloksen normaalin osakekohtaisen tuloksen ohella, vaikka diluutiota ei olisikaan vielä tapahtunut (diluutio laskee osakekohtaista tulosta).

Diluutio on lopulta yksinkertainen käsite, sillä kyse on kakun jakamisesta entistä useammalle taholle. Vanhat omistajat eivät usein tästä pidä, sillä heidän osuutensa yhtiöstä pienenee. Joskus pienet yhtiöt ovat käyttäneet diluutiovaikutusta vilpillisesti laimentamaan vanhojen omistajien omistukset arvottomiksi.

Diluution laskenta

Dilutoitu omistusosuus = Nykyinen omistus / (Nykyisten osakkeiden määrä + Uusien osakkeiden määrä)

  • Esimerkki: Sijoittajalla on 10 osaketta yhtiössä, jonka osakkeiden määrä on 100 osaketta. Yhtiön laskee liikkeelle 25 uutta osaketta, joten sijoittajan entinen 10 osaketta vastaa annin jälkeen 10 / (100 + 25) = 8 osaketta, tai 8 % omistusta entisen 10 % sijaan. Omistus dilutoitui 2 %-yksikköä tai suhteellisesti 20 %.

Dilutoitu osakkeen hinta = (Nykyinen hinta * Nykyisten määrä + Uusien hinta * Uusien määrä) / (Nykyisten määrä + Uusien määrä)

  • Esimerkki: Edellisen esimerkin osakkeiden hinta oli 5 € ja uusien 3 €. Siten dilutoitunut osakkeen hinta on (5 * 100 + 3 * 25) / (100 + 25) = 4,6 €

Optioiden osalta dilutoivaa vaikutusta voi laskea optiohintalaskurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.