Merkintäoikeus (subscription right, pre-emptive right) tarkoittaa osakkeenomistajien oikeutta merkitä osakeannissa uusia osakkeita nykyisen omistuksen suhteessa "pro-rata", ennen niiden mahdollista julkista antia. Tätä omistajille suunnattua antia sanotaan myös merkintäoikeusanniksi.

Merkintäoikeusantiin osallistumalla vanhat osakkeenomistajat voivat estää omistuksensa dilutoitumisen. Jos oikeutta ei käytetä, omistus dilutoituu.

Merkintäoikeusanti tehdään käytännössä osakkeen markkinahintaan tai sen alle. Annin ehdoissa on mainittu, ovatko merkintäoikeudet siirtokelpoisia eli voidaanko niillä käydä kauppa jälkimarkkinoilla kuten pörssissä. Yleensä ne eivät ole siirtokelpoisia.

Merkintäoikeusannin julkistamisella on yleensä negatiivinen vaikutus osakekurssiin, sillä omistajat jotka eivät halua merkitä, myyvät omistuksena. Yllätyksellinen osakeanti voi kieliä myös jonkinlaisesta kriisistä ja lisärahoituksen tarpeesta, mikä on jo riskisignaali sinänsä.

Merkintäoikeuden konseptia voi verrata myös osto-optioon.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.