Määräaikaistalletus tarkoittaa rahan tallettamista määrätyksi ajaksi erityiselle tilille, jolloin sitä ei voi vapaasti nostaa ennen määräajan päättymistä. Määräaikaistalletuksen pituuden voi valita muutamasta kuukaudesta jopa 10 vuoteen, riippuen talletuksen tarjoajasta. Määräaikaistalletuksen korko on kiinteä, eikä sisällä viitekorkoa.

  • Esimerkiksi pankki tarjoaa määräaikaistalletusta 5 vuodeksi 2 % kiinteällä vuosikorolla. Määräaikaistalletus tehdään 1000 eurolle. 5 vuoden päästä saadaan takaisin summa 1000 x 1,02^5 = 1104 euroa. Määräaikaistalletuksen tuotto on siis 104 euroa, tai efektiivisesti 10,4 %.

Rahojen nostaminen ennen määräaikaa aiheuttaa kuluja, eli esimerkiksi jo ansaitut talletuskorot menetetään. Mitä pidempi määräaika talletuksella on, sitä parempi on myös talletukselle maksettu korko.

Vaikka määräaikaistalletusten korko on yleensä aina parempi kuin tavallisten käyttö- ja säästötilien korot, voi tuotto silti jäädä vaatimattomaksi matalien korkojen aikaan. Määräaikaistalletusta pidetään kuitenkin erittäin turvallisena sijoitusmuotona, jolloin se esimerkiksi sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua.

Määräaikaistalletus on perinteistä tiliä parempi talletuskohde, jos rahalle halutaan varmaa tuottoa, eikä riskiä haluta ottaa arvonmuutoksista. Toisaalta jos inflaatio olisi tilikorkoa suurempi, olisi talletuksen reaalikorko negatiivinen, mutta tällainen tilanne olisi hyvin poikkeuksellinen.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.