Kun kiinteistölle tehdään lainhuuto, niin tämä tarkoittaa että kiinteistön omistusoikeus kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Rekisteriin merkitään omistuksen lisäksi myös kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset, ulosmittaukset tai muut rasitukset, jolloin kiinteistökauppaa tehdessä voi tilata rasitustodistuksen.

Lainhuutotodistuksen voi tilata asunto- tai kiinteistökauppaa tehdessä pankilta, tai suoraan rekisteriä ylläpitävältä maanmittauslaitokselta. Pankit voivat lisätä omia palvelumaksujaan lainhuutokulujen päälle, mutta tarjoavat samalla myös muita kiinteistön kauppaan liittyviä palveluita.

Lainhuudon tärkein merkitys on sen oikeudellisessa asemassa, sillä se on laillisesti pitävä todistus johon kiinteistökaupan osapuolet voivat luottaa.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.