Diskonttotekijä on painotuskerroin, jolla tulevaisuuden rahamäärä on kerrottava, jotta saadaan diskontattua sen nykyarvo. Diskonttotekijä pienenee mitä pidemmälle tulevaisuuteen mennään, eli diskonttauksen määrä kasvaa. Diskonttotekijä voidaan laskea joko korkoa korolle -vaikutus huomioiden, tai vain pääomalle eli diskontataan yksinkertaisesti.

Diskonttotekijä on muuntokerroin rahan aika-arvon laskennassa. Diskonttotekijän käyttö mahdollistaa täsmällisten päivien määrän huomioinnin diskonttojaksolla.

Diskonttotekijän laskeminen

Yleisesti diskonttotekijä voidaan määrittää kaavalla:

diskonttotekija.png

i = diskonttokorko, n = korkojaksojen määrä vuodessa, t = vuosien määrä.

Lasketaan diskonttotekijä kahdelle vuodelle, kun diskonttaus tehdään puolivuosittain. Korkojaksoja on siis 2 vuodessa. Diskonttokorko on 5 %.

Diskonttotekijä = (1+ 5 % / 2)^-(2*2) = 0,906

Lasketaan diskonttotekijä jokaiselle korkojaksolle, joita on 4 kpl (2 vuodessa * 2 vuotta):

1. korkojakso = (1+ 5 % / 2)^-1 = 0,976; 2. korkojakso = (1+ 5 % / 2)^-2 = 0,952; 3. korkojakso = (1+ 5 % / 2)^-3 = 0,929; 4. korkojakso (1+ 5 % / 2)^-4 = 0,906

Ensimmäinen esimerkki kuvaa, kuinka voitaisiin diskontata rahasumma 2 vuoden päästä nykyhetkeen. Toinen esimerkki kuvaisi tilannetta, jossa rahaerä saadaan puolivuosittain ja jokainen erä diskonttattaisiin omalla diskonttotekijällä aina kahteen vuoteen saakka. Esimerkiksi jos oltaisiin saatu 100 €, kerrottaisiin se aina 100 * 0,976 = 97,6 € ja 100 * 0,952 = 95,2 € jne. ja summaten erät yhteen josta tulisi 376 € erien nykyarvoksi. Tämä on myös diskontatun kassavirran menetelmä.

Jos didkonttotekijä olisi määritetty päiväperusteisesti, olisi yo. kaava muotoa 1/(1+korko/360)^360*aika, eli diskonttokorko jaetaan päiväkoroksi sen mukaan paljonko vuodessa on päiviä. Diskonttausmäärän voisi siten laskea tarkasti päivien mukaan esim. helmikuun 27. - heinäkuun 27. = 181 päivää. Tarkkaa laskentaa tarvitaan vaikkapa sijoitusten arvonmäärityksessä, esimerkiksi 20 päivän diskonton laskenta vaatii päivittäisperusteista laskentaa.

Samaan tulokseen voitaisiin päästä myös esimerkiksi Excel-ohjelman NNA.JAKSOTON -funktiolla.

Diskonttotekijä pääomalle yksinkertaisesti, tai nimellisarvolle tai perusarvolle voidaan laskea 1/(1+korko*aika), jolloin esim. 5 % vuosikorolla 10 vuodelle diskonttotekijä olisi 1/(1+5%*10) = 0,67. Tätä laskutapaa käytetään esim. velkakirjatuottojen nykyarvojen laskennassa tai vastaavissa, jossa tuotto maksetaan ainoastaan nimellisarvolle korkokäyrän mukaisesti.

Diskonttotekijän ja muita diskonttauslaskuja voi laskea esim. pankkiasiat.fi:n diskonttolaskurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.