Diskonttotekijä

Diskonttotekijä on kerroin, jolla tulevaisuuden rahamäärä on kerrottava, jotta saadaan rahamäärän nykyarvo. Diskonttotekijää ei itsessään ole välttämätöntä laskea erikseen diskonttauksessa, mutta se yksinkertaistaa ja havainnollistaa diskonttauslaskentaa. Diskonttotekijä voidaan laskea joko kertyvästi korkoa korolle -vaikutus huomioiden, tai vain pääomalle eli diskontataan yksinkertaisesti.

Kertyvästi laskettava diskonttotekijä voidaan laskea diskonttokorosta perustasolla varsin yksinkertaisesti: 1/(1+korko)^aika. Lasketaan diskonttotekijä esimerkiksi 5 % vuosikorolla 10 vuodelle, jolloin 1/(1+5 %)^10 = 0,61. Siten esim. 10 vuoden päässä olevan 1000 € arvo olisi nykypäivänä 1000 * 0,61 = 610 €. Koronkoron vaikutuksen huomioivaa diskonttotekijää käytetään yleensä sijoitusten arvonmäärityksessä.

Diskonttotekijä voidaan laskea vielä tarkemmin päivittäisperusteisesti, jolloin yo. kaava olisi muotoa 1/(1+korko/360)^360*aika, eli korko jaetaan päiväkoroksi sen mukaan paljonko vuodessa on päiviä. Tätä tarkempaa laskentaa tarvitaan esim. sijoitusten arvonmäärityksessä, kun kauppaa tehdään päivittäistasolla eikä niinkään harvemmalla vuositasolla. Esimerkiksi 20 päivän diskonton laskenta vaatii päivittäisperusteista laskentaa.

Diskonttotekijä pääomalle, nimellisarvolle tai perusarvolle lasketaan 1/(1+korko*aika), jolloin esim. 5 % vuosikorolla 10 vuodelle diskonttotekijä olisi 1/(1+5%*10) = 0,67. Tätä laskutapaa käytetään esim. velkakirjatuottojen nykyarvojen laskennassa tai vastaavissa, jossa tuotto maksetaan ainoastaan nimellisarvolle korkokäyrän mukaisesti.

Diskonttaustekijä muuttuu ajan suhteen, joten esim. diskontatun kassavirran laskennassa jokaisella erällä on oltava oma diskonttotekijä. Diskonttotekijän ja muita diskonttauslaskuja voi laskea esim. pankkiasiat.fi:n diskonttolaskurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.