Päiväperusteisesti laskettu korko tai päiväkorko tarkoittaa, että luoton pääomalle lasketaan korkoerä joka päivä. Tämä ei tarkoita, että korkoa on maksettava päivittäin, vaan päivittäiset korkoerät voidaan kumuloida halutulle jaksolle, tavallisesti kuukaudelle. Päiväkorko voidaan laskea yksinkertaisena korkona pidemmästä jaksokorosta, kuten vuosikorosta.

Esimerkiksi jos 1000 euron lainaa lyhennetään kuukausittain (30 päivää) ja 10 % vuosikorko lasketaan päivittäin, niin päiväkorko olisi

1000 x 10 % / 365 = 0,274 €, jolloin kuukauden korkoerä 0,274 x 30 = 8,22 €.

Koronkoron periaatteella voitaisiin laskea (1 + 10 % / 365)^30 = 8,25 €. Siten päiväperusteisesti laskettu vuosikorko antaa korkomaksuksi hieman suuremman summan korkoa korolle vaikutuksen vuoksi.

Päiväkorko on käytännössä pienin mahdollinen korkojakso, vaikka teoriassa jatkuva korko mahdollistaa korkolaskun vieläkin pienemmille, lähes äärettömän pienille aikaväleille.

Ero vuosikorkona ja päiväperusteisesti lasketun vuosikoron määrän välillä ei ole suuri vuoden aikana, mutta pitkillä laina-ajoilla ja suuremmilla summilla eroa kuitenkin jonkin verran tulee. Efektiivinen korko kertoo täsmällisen maksetun koron jollakin aikavälillä, joka voi auttaa vertailemaan erilaisia koronlaskutapoja.

Päiväkorko voidaan laskea vuosikorosta ja kumuloida pidemmille jaksoille kolmella erilaisella koronlaskuperiaatteella, englantilaisella, saksalaisella tai ranskalaisella tavalla. Suomessa nykyisin yleisin on englantilainen koronlaskutapa aiemman saksalaisen tavan sijaan.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.