Termiini on kahdenkeskinen johdannaissopimus, jolla voidaan suojautua kohde-etuuden hintamuutoksilta lukitsemalla hinta. Se on toimintaperiaatteeltaan futuurin kaltainen, mutta toisin kuin futuuri, sillä ei ole jälkimarkkinoita eikä se ole vakiomuotoinen sopimus. Lisäksi termiini voidaan toteuttaa vain sopimuspäivänä.

Termiini sovitaan ostajan ja myyjän välille, jolloin investointipankki voi toimia termiinisopimuksen laatijana ja vahvistajana. Termiinissä on sovittava mm. mihin hintaan ja milloin kohde-etuutta, kuten öljyä, valuuttaa, viljaa tms. halutaan ostaa tai myydä tulevaisuudessa.

termiini.pngKoska termiini on johdannainen, sen arvo määrittyy matemaattisesti kohde-etuuden markkinahinnan muutosten kautta kuten futuurillakin. Termiinin nimellisarvo on sopimushetkellä nolla, eli ostaja ja myyjä eivät maksa sopimuksesta, mutta reaaliarvo muuttuu kohde-etuuden markkinahinnan mukaisesti.

Termiinillä on myös teorettinen hinta:

F = K (1+r)^T, jossa K = kohde-etuuden spot-hinta, r = riskitön korko ja T = sopimusaika

Koska termiini ei sido pääomaa, voidaan sille laskea vaihtoehtoinen riskitön tuotto sijoitusaikana. Termiinin teoreettinen hinta olettaa, ettei markkinoilla ole arbitraasimahdollisuutta.

Termiinin sopimushinnan ja markkinahinnan välinen ero on voittoa tai tappiota riippuen siitä, onko markkinahinta sopimushinnan ylä- vai alapuolella ja katsotaanko voitto tai tappio ostajan vai myyjän kannalta. Termiinin päätyttyä kohde-etuutta vaihdetaan sovittu määrä rahaksi termiinikurssilla.

  • Esimerkiksi vehnäntuottaja haluaa myydä miljoona säkkiä vehnää 5 euron säkkihintaan vuoden päästä, mutta ei voi olla varma mikä markkinahinta on vuoden päästä. Tuottaja sopii vehnätermiinin ostajan kanssa kaupan 1 vuoden päähän 5 euron toteutushintaan. Jos vehnänhinta laskee 4 euroon säkiltä, saa vehnäntuottaja 1 euron markkinoita parempaa hintaa miljoonalle säkille. Jos vehnänhinta nousee 6 euroon, saa vehnäntuottaja 1 euron vähemmän kuin markkinoilta olisi saanut ilman termiiniä.

  • Esimerkissä vehnäntuottaja on termiinin asettaja eli myyjä, odottaen vehnän hinnan laskua. "Ostaja" on taas termiinin ostaja, eli odottaen vehnän hinnan nousua.

Termiinejä solmitaan usein suurten yritysten kesken ja sopimukset voivat olla valtavia. Termiineillä käydään kauppaa OTC-markkinoilla (over-the-counter), mutta se on huomattavasti rajatumpaa toisin kuin pörssissä.

Termiinissä vastapuoliriski on suurempi kuin vakiintuneella kauppapaikalla kaupattavalla futuurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.