Arbitraasi on hintaerojen hyödyntämistä. Käytännössä se tarkoittaa saman omaisuuserän, kuten osakkeen samanaikaista ostoa ja myyntiä eri markkinoilla, kun hintaero on löydettävissä.

arbitraasi.pngArbitraasimahdollisuus johtuu tehottomasti toimivista markkinoista. Arbitraasi paitsi pyrkii hyötymään tehottomasta markkinasta, niin se myös poistaa hintaeroja ja lisää likviditeettiä. Näin sillä on myös markkinoita tehostava rooli.

Nykyaikana arbitraasimahdollisuudet ovat ainakin osakemarkkinoilla melko vähäisiä, sillä markkinat ovat globaalisti hyvinkin ajantasaisia teknologisen kehityksen myötä. Jos hintaeroja löytyykin, niin ne ovat korkeintaan muutamia sekunteja. Näin niiden hyödyntäminen vaatii tätä varten kehitettyjä algoritmejä jotka kykenevät erojen etsimiseen ja nopeaan toteutukseen.

Osake on noteerattu Suomessa ja Yhdysvalloissa. Suomen noteeraus vastaa dollareina 10,5 USD ja Yhdysvalloissa 10,4. Sijoittaja ostaa osaketta Yhdysvalloissa ja myy välittömästi Suomessa. Näin hän saa arbitraasivoittoa 10,5 - 10,4 = 0,10 USD per osake.

Sijoittaja voi jatkaa arbitraasia niin kauan kun hintaero katoaa. Tämä voi tapahtua kun osake loppuu arbitraasihinnalla tai kurssi säädetään samaksi.

Arbitraasi voi olla myös kiertävää, valuuttakursseilla tehtävää kolmioarbitraasia kun rahaa vaihdetaan pankissa toiseen valuuttaan, joka vaihdetaan toisessa pankissa kolmanteen valuuttaan ja edelleen kolmannessa pankissa alkuperäiseen valuuttaan. Kun summat ovat esimerkiksi miljoonia, niin pienetkin hintaerot voivat tarkoittaa tuhansien voittoa.

 

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.