Vastapuoliriski tarkoittaa riskiä, että vastapuoli ei vastaa rahamääräisistä maksuvelvoitteistaan. Vastapuoliriskiä muodostuu jonkin verran kaikesta sopimuksellisesta kahden tai useamman tahon maksuvelvoitteesta. Vastapuoliriskiä syntyy esimerkiksi, kun pankki myöntää lainaa, mutta tällöin puhutaan käytännössä luottoriskistä. Vastapuoliriski kuvaa mieluummin maksuvelvoitetta, kuin lainasaamisista aiheutuvaa riskiä.

Vastapuoliriskiä käytetään kuvaamaan yleisemmin riskiä arvopaperimarkkinoilla, kun esimerkiksi johdannaisposition myyjällä on maksuvelvoite. Vastapuoliriskiä syntyy myös tavallisessa sijoittamisessa, jos vastapuoli ei toimita myymiään arvopapereita sovitussa ajassa, vaikka maksu on jo suoritettu.

Kansainvälisessä rahoituksessa vastapuoliriskillä tarkoitetaan usein, että jos yritys suojautuu esimerkiksi valuuttariskiltä tai korkoriskiltä johdannaissopimuksin, niin suojan tarjoava vastapuoli kuten investointipankki ei maksakaan riskien realistoumisesta aiheutuvaa korvausvelvoitetta. Näin oli finanssikriisissä joidenkin pankkien CDS-sopimusssuojauksissa, joilla pankit suojasivat omaa asiakkaista johtuvaa luottoriskiään.

Lainaa myöntävät tahot kuten pankit, mittaavat vastapuoliriskiä kuten muitakin eri riskilajeja. Esimerkiksi luottoriskiä voi vaihtaa vastapuoliriskiin vain tiettyyn rajaan asti, jolloin muita vastapuolia sisältävän suojauksen hyöty käy liian pieneksi.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.