Passiivinen tulo

Passiivinen tulo tarkoittaa kassavirtaa, jonka eteen ei enää tarvitse tehdä aktiivisesti työtä. Passiiviseen tulovirtaan päästäkseen on kuitenkin todennäköisesti tehtävä ensin kovasti töitä. Klassinen esimerkki passiivisesta tulosta ovat osingot. Tavallisesti töitä on tehtävä ensin, jotta säästetään riittävästi osinkoa maksaviin yhtiöihin. Passiivinen tulo tarkoittaa käytännössä aktiivisen tulonhankinnan jälkeistä aikaa, kun omaisuus tuottaa säännöllistä tuloa.

Passiivista tuloa ovat myös esimerkiksi blogikirjoitukset, sillä kun artikkeli on kerran kirjoitettu, saattaa se tuottaa mainostuloa. Vuokra-asunto, vuokrattu parkkipaikka, maa-alue ym. omaisuus josta saadaan tuloa, ovat myös passiivista tuloa vaikka nämä jonkin verran vaatisivatkin hoitoa.

Passiivista tuloa pidetään yleensä erityisen tärkeänä vaurastumisen kannalta, sillä useampi hankittu passiivinen tulovirta vähentää riippuvuutta yhdestä tulolähteestä ja kerryttää varallisuutta nopeammin. Passiivinen tulo koostuukin todennäköisesti pitkällä aikavälillä tehdyistä useammasta investoinnista. Määräaikaistalletus, sijoitusasunto, osingot, bloggaaminen, E-kirjat, kuvapankit ym. tuottaisivat yhdessä mukavan passiivisen tulon, joita voi edelleen kehittää tulovirran kasvattamiseksi.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.