Kuntatodistus on kunnan liikkeelle laskema lyhytaikainen joukkovelkakirja, joka on jälkimarkkinakelpoinen sijoitusinstrumentti eli sijoittaja voi myydä sen markkinoilla ennen eräpäivääkin. Kuntatodistuksella rahoitetaan kunnan rahoitustarpeita ja se on sijoittajalle yleensä matalariskinen sijoituskohde. Suomessa kuntarahoitus ja kunnat yhteistyössä pankkien kanssa hoitavat kuntatodistusten liikkeellelaskuja. Kuntatodistuksen kanssa sisarinstrumentteja ovat sijoitustodistukset ja yritystodistukset.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.