Sijoitustodistus on pankin liikkeellelaskema lyhytaikainen (1-12 kuukautta) jälkimarkkinakelpoinen, eli säädelyllä kauppapaikalla myytävä arvo-osuusmuotoinen joukkovelkakirja. Yleisimmin siihen sijoittavat yritykset, yhteisöt ja pankit, sillä minimisijoitukset voivat olla suuria, esim. 100 000 €.

Sijoitustodistukset, kuten samankaltaiset kuntatodistukset ja valtion obligaatiot ovat matalariskisiä sijoituksia, jos pankin luottoriski on pieni. Yritykset laskevat liikkeelle yritystodistuksia.

Pankit eivät yleensä strukturoi sijoitustodistuksia siten, että niitä voitaisiin myydä myös piensijoittajille korkotodistusten tapaan. Pankit käyttävät sijoitustodistuksilla kerättyjä varoja lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseensa ja ne ovat useimmiten nollakorkoisia.

Sijoitustodistusten ostajat pitävät yllä riittävää likvidieettiä ennakoitua rahantarvetta varten, mutta haluavat ansaita kuitenkin jonkin verran tuottoa sen sijaan että rahat odottaisivat tilillä.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.