Korkotodistus on strukturoitu sijoitusinstrumentti (korkotodistuksella voidaan tarkoittaa myös tilin tai velan korkotietoja, ks. saldotodistus), jossa sijoitetaan yrityksen luottoriskiin. Tämä tarkoittaa, että korkotodistuksen tuotto riippuu yrityksen muuttuvasta luottoriskistä. Esimerkiksi heikossa kunnossa olevat yritykset maksavat hankkimastaan lainarahoituksesta suurempaa korkoa.

Korkotodistukseen sijoittava pääsee hyötymään näistä yritysten maksamista lainakoroista. Riskinä on, että yritys tai korkotodistuksen liikkeeseenlaskija ei kykene suoriutumaan veloistaan jolloin myös sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman maksukyvyttömyyden koittaessa.

Korkotodistuksen kohde-etuutena voi olla yrityksen sijasta myös indeksi, jolloin myös sijoittajan riski on pienempi hajautuksesta johtuen. Silloin jos yksi indeksin yrityksistä ajautuu maksukyvyttömäksi, menettää sijoittaja vain tämän osuuden pääomastaan ja tuotostaan.

Korkotodistusten tuoton sanotaan sijoittuvan osakkeiden ja talletusten välimaastoon, eli ne sopivat erityisesti riskiä kaihtaville sijoittajille jotka kuitenkin haluavat esim. määräaikaistalletuksia parempaa tuottoa. Suuririskisillä korkotodituksilla tuotto voi olla jopa osakkeita suurempi. Korkotuotto, eli kuponkikorko maksetaan sijoittajalle korkotodistuksesta riippuen 1-4 kertaa vuodessa.

Muita yrityksen luottoriskiin sidonnaisia sijoituksia ovat yritystodistukset tai kuntatodistukset. Korkotodistuksissa pankki tuotteistaa olemassa olevan yritys- ym. institutionaalisen lainan uudelleen, mikä mahdollistaa osallistumisen yrityslainamarkkinoille myös piensijoittajille.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.