Portfolioteorian mukaan riskiä kaihtava sijoittaja voi rakentaa useita eri sijoitussalkkuja, joissa odotettu tuotto on maksimoitu halutulla markkinariskin tasolla. Vaihtoehtoisesti myös riski voidaan minimoida. Portfolioteoriaa kutsutaan myös moderniksi portfolioteoriaksi ja se pohjautuu Harry Markowitzin 1952 julkaisemaan tutkimuspaperiin "Portfolio Selection".

Portfolioteorian hyöty ja kritiikki

Portfolioteoria on määrämuotoinen työkalu tehokkaaseen salkun hajauttamiseen tietyllä tuotto-riskisuhteella, mikä on sen suurin hyöty. Sijoitussalkun riskiä voidaan esimerkiksi laskea sisällyttämällä siihen sijoituksia, jotka korreloivat matalasti tai negatiivisesti osakkeiden kanssa. Tämä laskee jonkin verran odotettua tuottoa, mutta myös riskiä. Samoin on mahdollista löytää kaikkien salkkuun valittujen sijoitusten yhdistelmien joukosta optimaalinen tuotto-riskisuhteen salkku. Kaikki nämä optimaaliset salkut asettuvat tehokkaalle rintamalle.

pääomamarkkinasuora.pngRiskittömän koron (valtion pitkät "riskittömät" velkakirjat) ja riskillisten arvopaperien yhdistelmistä voidaan muodostaa pääomamarkkinasuora, joka asettuu yhdessä kohdassa tehokkaalle rintamalle. Tämä tangentin leikkauspiste on tehokkain mahdollinen sijoitussalkku.

Merkittävin kritiikki portfolioteoriaa kohtaan tulee sen riskin käsitteestä, joka jättää huomiotta, että tosiasiassa riskiä ovat vain negatiiviset tuotot. Portfolioteoriasta on myöhempiä variaatioita, kuten postmoderni portfolioteoria. Tässä riskinäkökulma rajataan vain tappioihin, siinä missä moderni portfolioteoriaa käyttää varianssia, jossa riski muodostuu vaihtelusta molempiin suuntiin.

Myös joidenkin teorian taustalla olevien oletusten ei ole todettu pitävän aina paikkaansa, kuten rationaalisen sijoittajakäyttäytymisen tai yksittäisen arvopaperin tuottojen normaalijakautuneisuuden. Puutteista huolimatta portfolioteoria on kansainvälisesti laajasti hyväksytty ja käytetty menetelmä riski-tuottosuhteen optimointiin.

Artikkelissa Sijoitussalkun Optimointi kävimme läpi yhden esimerkin optimaalisen sijoitussalkun muodostamisesta.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.