Pääomamarkkinasuora

Pääomamarkkinasuora (capital market line) on portfolioteoriaan liittyvä konsepti, mikä osoittaa sijoittajan optimaalisen tuotto-riskisuhteen riskittömien ja riskillisten sijoitusten yhdistelmässä. Pääomamarkkinasuoralta löytyvät kaikki sijoitussalkut, jota yhdistävät tuoton ja riskin optimaalisesti, eli maksimoivat tuottoa tiettyä riskin tasoa kohtaan. Pääomamarkkinasuoraa ei tule sekoittaa arvopaperimarkkinasuoraan.

Pääomamarkkinasuora liittyy läheisesti tehokkaan rintaman käsitteeseen. Tehokkaalla rintamalla sijaitsevat sijoitussalkut, jotka ovat optimaalisia tuotto-riski suhteella mitaten. Pääomamarkkinasuora on muutoin sama konsepti, mutta tällä suoralla sijaitsevassa salkussa on oltava myös riskittömän koron sijoituksia, eli käytännössä valtion pitkiä velkakirjoja kuten obligaatioita.

pääomamarkkinasuora.pngTehokkaan rintaman ja pääomamarkkinasuoran tangentissa sijaitsee tehokkain mahdollinen sijoitussalkku, eli niin sanottu tangenttiportfolio.

Pääomamarkkinasuoran kulmakerroin on myös markkinaportfolion sharpen luku. Sijoituksia tulisi myydä, jos sharpe on pääomamarkkinasuoran alla ja vastaavasti ostaa, jos sharpe on suoran päällä. Tätä voi kutsua myös osakepoiminnan nyrkkisäännöksi.

Alfa on mittari, joka kertoo paljonko tuottoa voi saada yli markkinatuoton.

Pääomamarkkinasuora on myös keskeinen konsepti CAPM-mallin taustalla, mikä kuvaa riski-tuottosuhdetta tehokkaissa portfolioissa. Malli kuvaa kaikkia portfolioita, jotka ovat optimaalisia riskittömän tuoton ja riskillisen markkinaportfolion yhdistelmiä. Sijoittajat valitsevat aina pisteen pääomamarkkinasuoralta, sillä he voivat lainata riskittömällä korolla, kuitenkin saaden aina parhaan tuoton sijoitukselleen.

Pääomamarkkinasuora on yksi tapaus pääoma-allokaatiosuorasta, missä erona on että pääomamarkkinasuorassa riskilliset sijoitukset käsittävät markkinaportfolion.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.