Valuutanvaihtosopimus (currency swap tai cross currency swap) on kahden osapuolen välinen johdannaissopimus, jolla vaihdetaan kahdessa eri valuutassa olevia rahasummia tai rahavirtoja. Valuutanvaihtosopimuksella voidaan vähentää valuuttakurssiriskiä ja saada halvempaa lainaa ulkomaanvaluutassa.

Valuutavaihtosopimus, tai valuuttaswap on samankaltainen koronvaihtosopimuksen kanssa, mutta siinä on yhden valuutan sijasta kaksi valuuttaa. Molemmat ovatkin korkojohdannaisia.

Valuutanvaihtosopimus käytännössä

Amerikkalainen yritys A tarvitsee euromääräistä rahoitusta eurooppalaiseen investointiprojektiin ja eurooppalainen yritys B tarvitsee vastaavasti dollarirahoitusta amerikkalaiseen investointiprojektiin. Molemmat saavat lainaa halvemmalla kotimarkkinoiltaan kuin suraan ulkomailta, joten yritykset ottavat lainaa omilta markkinoiltaan vaihtavat summan keskenään valuuttaswapilla.

valuuttaswap.pngA maksaa korkoa B:n lainalle ja B maksaa vastaavasti A:n lainalle. Molemmat pääsevät siten hyötymään toistensa halvemmasta kotimarkkinahintaisesta lainasta.

Todellisuudessa swapin osapuolten välisen maksuliikenteen hoitaa dealer eli välittäjäpankki, joka perii komissiota.

Valuuttaswap pienentää myös valuuttakurssiriskiä, kun vain rahavirrat (ei siis jo vaihdettua pääomaa) vaihdetaan paikallisen rahoituskustannusten mukaan, tai vaihtoehtoisesti kun vaihdetaan vain pääomaa eikä rahavirtoja.

Valuutanvaihtosopimusten tyypit

Valuutanvaihtosopimus voidaan räätälöidä monella eri tavalla, kuten rahavirtaerien maksun suhteen, asetuspäivien (fixing date) suhteen tai sisällyttämällä muita ehtoja. Valuutanvaihtosopimuksia voi olla eri tyyppisiä sen suhteen, onko osapuolten maksama korko kiinteä vai muuttuva:

  1. Muuttuva vs. muuttuva, eli molemmat maksavat rahavirrat korkomuutosten mukaan
  2. Muuttuva vs. kiinteä, eli toisen osapuolen maksut lukitaan tavallisella korkoswapilla kiinteäksi
  3. Kiinteä vs. kiinteä, eli kummankin osapuolen maksut lukitaan kahdella erivaluuttaisella korkoswapilla
  4. Muita ovat esim. mark-to-market swaps, non mark-to-market swaps, non-deliverable swaps tai swaptions

Valuuttaswapeissa muuttuva korko on maasta riippuen yleisimmin 3kk libor, euribor ym. viitekorko.

Valuutanvaihtosopimusten hinta ja riski

Valuutanvaihtosopimuksen hinta on teoriassa kahden eri valuutan markkinakorkojen spread (+mahdollinen dealer-komissio). Tätä spreadia sanotaan basis-spreadiksi ja se lisätään swap-sopimuksen toisen valuutan viitekorkoon. Esimerkiksi euribor + spread (esim. libor-korkoon nähden)

Valuutanvaihtospimusten arvot ovat alttiita markkinariskien muutoksille, lähinnä valuuttakurssi- ja korkomuutoksille, joita sanotaan myös basis- ja delta-riskeiksi. Muita riskejä voivat olla esimerkiksi yhden valuutan korkokäyrän muutokset, luottosopimusten vakuudettomuudesta aiheutuvat luottoriskit tai likviditeettirskit.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.