Takuu on sitoumus velan maksamiseksi velallisen maksukyvyttömyystilanteessa, tai se voi tarkoittaa myös hyvitysvelvollisuutta. Takuu on melko vapaamuotoinen sopimus, joka kannattaa erottaa takauksesta. Takaus on lainmukaisesti rajatumpi, jota säätelee laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta. Vapaamuotoisuudestaan huolimatta takuita säätelevät kuitenkin yleiset sopimus- ja velvoiteoikeudelliset periaatteet.

Takuita käytetään esimerkiksi valtion takaamissa vientikaupoissa. Tällöin takuu annetaan pankille, joka on myöntänyt luottoa ulkomaiselle yritykselle, jotta tämä voi ostaa suomalaisen yrityksen tuotteita. Takuu kattaa pankin myöntämän luoton ulkomaisen yrityksen maksukyvyttömyyden varalta.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.