Kovenantti on tavallisten lainaehtojen lisäehto. Lainan- tai rahoituksensaaja sitoutuu toimimaan liiketoiminnassaan kovenantin asettaman rajoitteen puitteissa. Kovenantteja käytetään yritysrahoituksessa, jossa voidaan määrätä lainan ehdoksi, että esimerkiksi omavaraisuusaste pysyy yli 30 % tasossa, tai velka tietyn rajan sisällä.

Kovenantti voidaan määritellä monelle eri tilinpäätöstiedosta saatavalle tunnusluvulle, tai muuhun perusteeseen tarpeen mukaan. Kovenantin rikkominen johtaa mahdollisesti korvaukseen ja/tai neuvotteluihin rahoituksen jatkosta.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.