Nämä 5 asiaa vaikuttavat eniten vakuutuksen hintaan

Vakuutusten hintaan vaikuttavat 5 asiaa [kuva]

Mitkä asiat vaikuttavat vakuutuksen hintaan? Tämä riippuu vakuutustyypistä, kuten autovakuutuksesta, kotivakuutuksesta tai vaikkapa matkavakuutuksesta, mutta yhteisiä tekijöitä on useita. Osaan näistä asioista voi vaikuttaa itse, osaan taas ei, mutta suurin osa kuitenkin vakuutuksenottajan omissa käsissä ja siten myös vakuutuksen hintakin. Listasimme 5 vakuutuksen hintaan eniten vaikuttavaa asiaa, joiden päälle vielä 5 asiaa lisää erityisesti ajoneuvo-, koti- ja matkavakuutuksille.

1. Sukupuoli ja ikä

Sukupuolikohtaisia tilastollisia eroja löytyy esimerkiksi autovakuutuksista, sillä nuorilla mieskuljettajilla onnettomuusriski on nuoria naiskuljettajia suurempi. Toisaalta vanhemmilla naiskuljettajilla onnettomuusrikin on todettu olevan suurempi kuin vanhemmilla mieskuljettajilla, mutta erot ovat melko pieniä. Vakuutuksen hinnassa nämä kuitenkin voivat näkyä vakuutusyhtiöstä riippuen.

Sukupuolella ja/tai iällä voi olla merkitystä myös sairaus- tai tapaturmavakuutuksen, henkivakuutuksen sekä matkavakuutuksen hinnassa. Näissä vakuutuksissa erityisesti ikä alkaa vaikuttaa sitä enemmän mitä vanhempi henkilö on

2. Asuinsijainti

Sijainti vaikuttaa ajoneuvovakuutusten hintaan, tyypillisesti muutamia kymppejä. Ruuhkainen asuinsijainti, kuten pk-seutu nostaa useimmilla vakuutusyhtiöillä ajoneuvovakuutusten hintoja, koska suurin osa onnettomuuksista sattuu tiheään liikennöidyillä sijainneilla.

Asuinsijainnilla voi olla vaikutusta myös kotivakuutuksen hintaan, henkivakuutuksen hintaan tai tapaturmavakuutusten hintaan. Taustalla vaikuttavat todennäköisyydet kotimurroille, loukkaantumisherkkyydelle, luonnonilmiöille, henkirikoksille ym. asioille.

3. Vakuutushistoria

Aiemmat vahingot, jotka ovat korvattu vakuutuksesta, voivat vaikuttaa vakuutusten hintaan jos näitä on kertynyt useita. Tämä koskee kaikkia vakuutuksia, mutta vakuutusyhtiöt voivat huomioida nämä eri tavalla. Jos henkilön tilastollinen riski nousee keskimääräistä korkeammaksi, vakuutusyhtiön on katettava tämä korkeammalla vakuutusmaksulla.

Suomessa vakuutusyhtiöillä on käytössä vakuutustietokanta, josta näkee mm. ettei päällekkäisiä vakuutuksia ole, vahinkohistorian ym. olennaisia tietoja.

4. Terveydentila

Terveydentila voi vaikuttaa vakuutusten hintaan erityisesti henkilövakuutuksissa, jotka liittyvät terveyteen tai ainakin sisältävät terveyteen liittyviä turvia. Näitä ovat esim. matkavakuutukset, tapaturmavakuutukset ja henkivakuutukset. Myös ajoneuvovakuutuksen hintaan tällä voi olla vaikutusta, jos on esim. kolariherkkyyteen vaikuttava käsivamma, silmävamma tms.

5. Omistajuus ja käyttäjien määrä

Vakuutettavan kohteen muut omistajat tai käyttäjät vaikuttavat selvästi vakuutuksen hintaan. Omistaako ajoneuvon rahoitusyhtiö (eli hankittu lainarahoitettu), käyttääkö asuntoa joku muu kuin omistaja, vai kattaako matkavakuutus useamman kuin yhden henkilön? Tämän voi kysyä vakuutusyhtiön näkökulmasta myös siten, että onko mahdollisia vahingon aiheuttajia enemmän kuin itse vakuutuksenottaja.

Toiset 5 auto-, koti- ja matkavakuutusten hintaan vaikuttavaa asiaa

Yllä listasimme yleisimmät vakuutusten hintaan vaikuttavat asiat, mutta poraudutaan vielä lyhyesti tarkemmin Suomessa suosituimpiin vakuutustyyppeihin eli auto-, matka- ja kotivakuutuksiin. Listataan näistä myös 5 eniten hintaan vaikuttavaa tekijää yllämainittujen lisäksi.

Vakuutusyhtiöiden auto-, koti- ja matkavakuutusten sisältöä tai alennusperusteita voi vertailla ja arvostella pankkiasiat.fi:n vakuutusvertailussa.

Autovakuutusten hintaan vaikuttavat asiat

 1. Auton tai muun ajoneuvon teho nostaa selvästi ajoneuvovakuutuksen hintaa, sillä tilastollisesti suuritehoisella autolla joutuu useammin onnettomuuteen.
 2. Auton koko ja turvallisuusluokitus laskevat ajoneuvovakuutuksen hintaa. Suuren ja painavan auton vauriot ovat todennäköisesti pienemmät.
 3. Auton ikä vaikuttaa vakuutuksen hintaan yleensä sitä alentavasti, toisin kuin voisi ehkä luulla. Vanha auto menee todennäköisemmin lunastukseen sen alhaisen korvauskustannuksensa vuoksi, toisin kuin uusi auto.
 4. Autoiluhistoria ja aktiivisuus vaikuttavat hintaan melko suoraviivaisesti, sillä todennäköisesti vähemmän autoileva joutuu harvemmin onnettomuuksiin.
 5. Jotkin autot ja ajoneuvot ovat muita useammin varkaiden suosiossa, joten tällä voi olla vaikutusta vakuutuksen hintaan. Toisaalta turvallisuutta parantavat lisävarusteet voivat laskea hintaa.

Erityisesti autovakuutuksissa suomalaiset vakuutusyhtiöt mainostavat avoimesti, kuinka uskollisena vakuutusyhtiön asiakkaana pitkä vahingoton historia laskee vakuutuksen hintaa kuin suksiluisto alamäessä. Vakuutusten kilpailutus kannattaa usein silloinkin, sillä vakuutusyhtiöt painottavat hintaan vaikuttavia asioita eri tavoin, jolloin vakuutusten hinnoissakin voi olla suuria eroja asiakaskohtaisesti. Lisäksi useat vakuutusyhtiöt ovat valmiita alennuksiin uusillekin asiakkaille, jos vahinkohistoria on hyvä.

Lue myös: Halvin autovakuutus? Katso autovakuutusvertailu

Kotivakuutusten hintaan vaikuttavat asiat

 1. Talon tyyppi vaikuttaa kotivakuutusten hintaan merkittävästi, riippuen siitä on kyseessä osakeasunto eli kerros- tai rivitaloasunto vaiko kiinteistö kuten omakotitalo. Irtaimistovakuutuksen lisäksi omakotitaloissa on vakuutettava rakennus, kun osakeasunnoissa rakennuksen kattaa yhtiövakuutus.
 2. Rakennusmateriaali ja talotekniikka vaikuttavat erityisesti omakotitaloissa vakuutushintaan, mutta kaikki vakuutusyhtiöt eivät tätä huomioi hinnoittelussa.
 3. Talon ikä vaikuttaa vakuutuksen hintaan nostavasti, mutta tehdyt perusparannusremontit toisaalta laskevat hintaa.
 4. Valittu korvausmäärä vaikuttaa vakuutuksen hintaan vahvasti, sekä rakennuksen tai irtaimiston osalta. Hinta riippuu myös siitä, onko vakuutus hinnoiteltu täysarvoperiaatteella vai määräperusteisesti.
 5. Turvatekniikasta saa monesti suoran ilmoitetun prosenttialennuksen, riippuen onko asunnossa vuoto- tai kosteusilmaisin, hyväksytyt murtojärjestelmät, tai vaikkapa pelkkä murtosuoja tai turvalukko.

Muutamat vakuutusyhtiöt antavat räätälöidä kotivakuutuksen sisältöä erilaisilla sisältyvillä turvilla, joilla voi itse säätää suoraan hintaa sen mukaan, mitä vakuutuksen halutaan kattavan. Erityisesti vanhoissa kunnostusta kaipaavissa taloissa perheen kotivakuutuksen hinta voi muodostua korkeaksi, joten remonteilla voi vaikuttaa paitsi asumismukavuuteen, niin myös vakuutuksen hintaan. On myös hyvä arvioida realistisesti, mikä on riittävä vakuutusmäärä irtaimistolle (jos valittavissa).

Lue myös: Mistä halvin kotivakuutus? Katso kotivakuutusvertailu

Matkavakuutusten hintaan vaikuttavat asiat

 1. Matkan kohde vaikuttaa jonkin verran matkavakuutuksen hintaan, eli jos kyse on riskialueesta tai vakuutusyhtiöiden kannalta erityisalueesta kuten Yhdysvallat. Sotatila-alueille matkavakuutuksia ei edes pääsääntöisesti myönnetä, mutta näiden lisäksi vakuutusyhtiöt katsovat tilastollisia riskitodennäköisyyksiä maittain (esim. liikenne, rikollisuus ym.). Ylensä matkakohteen vaikutus hintaan on pieni.
 2. Matkavakuutuksen sisältöön ja siten hintaan voi matkavakuutuksessa merkittävästi vaikuttaa yleensä liittämällä siihen matkatavaravakuutuksen, tapaturmavakuutuksen tai vaarallisen harrastuksen turvan. Matkatavaravakuutuksesta ei välttämättä kannata maksaa, jos matkatavaroita on vähän ja ne on helppo korvata.
 3. Matkan hinta vaikuttaa myös matkavakuutuksen hintaan suorassa suhteessa. Matkavakuutukset kattavat usein matkan peruuntumisen, myöhästymisen ym., jolloin vakuutusyhtiön kannalta on merkitystä onko matka 20 000 euron safari vai Tallinnan päivämatka.
 4. Matkan kesto vaikuttaa hintaan, joten tämän vuoksi vakuutusyhtiöt kysyvät matkan kestoa. Mitä pidempi matka, sitä todennäköisempää on että vakuutusyhtiöt joutuvat korvaamaan matkatavaroita, sairastumisia jne.. Matkan keston vaikutus on normaaleilla muutaman viikon matkoilla kuitenkin useimmiten merkityksetön.
 5. Jatkuva matkavakuutus vai kertamatkavakuutus? Kerran tai pari vuodessa matkustava voi päästä halvemmalla ottamalla tilanteenmukaisen kertamatkavakuutuksen. Pitkään tai useammin matkustava pääsee usein halvemmalla ottamalla jatkuvan vakuutuksen, jonka vakuutusyhtiöt usein huomioivat myös vakuutusten keskittämisalennuksessa.

Matkavakuutusta voi usein räätälöidä, mikä antaa vapauden vaikuttaa hintaan merkittävästi. Monesti kotivakuutukset kattavat myös matkatavarat, joten tästä ei kannata enää maksaa matkatavaravakuutuksella. Matkavakuutuksen kattavuus kannattaa tarkistaa huolellisesti ennen matkaa, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään.

Lue myös: Halvin matkavakuutus? -Matkavakuutusvertailu

Katso myös:

Vakuutusvertailuista ja vakuutusten hintaan vaikuttavista tekijöistä lisää artikkelissa vakuutusten vertailu- ja hintatekijät

Kaikki pankkiasiat.fi:n ajankohtaiset pankki- ja vakuutusvertailut