Vakuutusten kilpailutus - tunnista ensin vakuutustarve

Vakuutusten kilpailuttaminen [kuva]

Yleisimpien vakuutusten, kuten autovakuutuksen, matkavakuutuksen ja kotivakuutuksen kilpailuttaminen voi säästää paljon vuodessa. Kuitenkaan pelkkää vakuutusmaksun määrää ei pidä katsoa, vaan vakuutuksen pitää myös kattaa luotettavasti vahinkoja vastineeksi maksetulle hinnalle. Mitä hyötyä on vakuutuksesta, joka ei korvaa tai että korvauksesta täytyy ensin riidellä pitkän kaavan kautta? Tunnistamme ja kiteytämme artikkelin lopuksi kolme tärkeää vaihetta, jotka ovat olennaisia vakuutusten kilpailutuksessa.

Mitä kannattaa vakuuttaa?

Kannattaako esimerkiksi koira vakuuttaa, tai isoäidin perintökorut? Siihen ei ole yksiselitteistä vastausta, mutta melko hyvä kuitenkin. Vakuuttamisessa pitäisi tehdä selväksi vakuutettavan kohteen jälleenhankinta-arvo. Onko esim. järkeä ottaa kaskovakuutusta 15 vuotta vanhalle autolle? Ei ole, sillä vakuutusmaksut eivät juuri alene auton arvon kanssa. Satasia vuodessa maksava kasko on jo muutamassa vuodessa kalliimpi kuin autosta saatava summa korvaustilanteessa. Sama pätee mm. kodintekniikkaan, joista tehdään ikävähennys. 10 vuotta vanhasta televisiosta ei korvata käytännössä mitään, tai vähemmän kuin vakuutuksen hinta. Jos koko kerrostaloasunnon irtaimisto on vanhaa eikä erityisen arvokasta, on laaja kotivakuutus yleensä melko turha kulu. Toisaalta vakuutusyhtiöt suosivat täysarvoperiaatetta, eikä vakuutusmäärää voi itse valita.

Useista vakuutuksista kertyy suuri summa vuodessa ja vielä enemmän 10 vuodessa. Miten todennäköinen vahinko on tällä aikavälillä ja mitä kaikkea vakuutukset kattavat? Esimerkiksi autovakuutuksissa keskimääräinen käyttäjä tekee korvaushakemuksen kerran 17,9 vuodessa amerikkalaisen autovakuutustutkimuksen mukaan. Suurin syy vakuutuskorvaukseen on ylinopeus. Jos kaskovakuutuksesta maksetaan 300 € vuodessa, kertyy tästä noin 5400 € 18 vuodessa. Jos uuteen autoon vaihdetaan esim. 3 vuoden välein, kasko on järkevä, mutta jos ajamme samalla autolla koko ajan 15 vuotta, muuttuu kasko jossain vaiheessa kannattamattomaksi.

Yksi yleisimmin vähälle huomiolle jäävistä tärkeistä asioista vakuuttamisessa on omaisuuden aika-arvo, erityisesti käyttöomaisuudessa. Talo, auto, kodinkoneet, viihde-eltroniikka jne; niiden arvot laskevat vuosittain. Omaisuuden arvo ei ole ainoa tekijä, mikä vaikuttaa vakuutuksen hintaan, vaan joissakin vakuutuksissa myös vakuutuksenottajan ikä. Vakuutuksia otettaessa on oltava realistinen, paljonko omaisuuden arvo on ja paljonko vakuutuksesta on saatava, että korvaussumma on riittävä. Vakuutusmaksuissa säästää, jos korvaussumman saa itse valita alhaiseksi, mutta silti itselle riittäväksi.

Lue myös: Nämä 5 asiaa vaikuttavat eniten vakuutuksen hintaan

Mitä halutaan vakuuttaa?

Vakuuttamisessa on löydettävä se pihvi –  pakollisia vakuutuksia on vain vähän ja tietyissä tilanteissa. Mitä todella tarvitaan sen lisäksi? Esimerkiksi metsän ostoon otettavan lainan ehtona voi olla metsävahinkovakuutus. Auton omistajan on otettava liikennevakuutus. Vuokranantaja voi edellyttää kotivakuutusta vuokrasopimuksen ehtona. Vapaaehtoisia vakuutuksia myydään lisäksi paljon, eikä niiden hyödyllisyyttä voi helposti kiistää kalliin omaisuuden suojana. Tunnearvoa sen sijaan ei yleensä kannata vakuuttaa, tai mielipidettä mitä vakuutuksen ottaja kuvittelee omaisuutensa arvoksi, varsinkaan jos tätä ei ole täsmällisesti sovittu vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutuksenantaja on se, joka määrittää todellisen arvon vahinkotilanteessa. Vakuutuksenottajan tehtävä on selvittää korvauskäytännöt etukäteen.

Eläkevakuutus, henkivakuutus, koruvakuutus tai mikä tahansa ”järjelliseltä” vaikuttava vakuutus, tuovatko ne turvaa? Eläkevakuutuksen kannattavuutta käsittelimme taannoin ja totesimme, että se voi olla kannattavaa, mutta parempaan lopputulokseen pääsee usein pienellä viitseliäisyydellä. Tämä, kuten henkivakuutus eivät ole varsinaisesti edes vakuutuksia, vaan vaihtoehtoistuotteita tai korvaavia tuotteita tavalliselle säästämiselle. Kulut voivat olla suuremmat, kuin itse tehty laadukas sijoitussuunnitelma.

Entä isoäidiltä perinnöksi saadut korut, tai 10 000 euron vihkisormus? Vakuutusyhtiölle on kyettävä osoittamaan korun arvo, sekä milloin ja miten se on kadonnut. Ei riitä, että korvauksenhakija kuvittelee saavansa 50 000 € irtaimistovakuutuksesta tunnearvoa tai kiistanalaista taidearvoa vastaavan summan tuosta vain. Riippuu vakuutusyhtiöstä, mihin rajaan asti kotivakuutus korvaa koruja ja arvoesineitä. Tunnearvoa ei yleensä korvata, jos tästä ei ole tehty erillistä vakuutusta. Tällöinkin tunnearvolle on laskettava hinta ja sovittava se vakuutusyhtiön kanssa.

Vakuutusyhtiöitä ja vaihtelevia (jopa sekavia) vakuutusehtoja on todella paljon. Mutta varmaa on, että rahalla voi ostaa turvaa vain tietyn määrän, eikä sitäkään varmasti vain maksamalla vakuutusyhtiölle vuosittaisen summan ja olettavansa saavan aina vastinetta 10 vuotta maksetuille korkeille vakuutusmaksuille. Mitä tapahtui omaisuuden arvolle tällä ajalla? Mitä vakuutusmaksuille? Mitä vakuutuksenottajalle? Olemme tässä vaiheessa fiksuna vakuutuksenottajana optimoineet vakuutustarpeemme ja tutustuneet eri vakuutusyhtiöiden vakuutusehtoihin sekä tutkineet korvauskäytäntöjä omaisuudelle jonka haluamme vakuuttaa. Entä kuinka saadaan valittu vakuutuspaketti halvimmalla?

Arvioi omaisuus, keskitä ja kilpailuta vakuutus

Arvioimme vakuutusten keskittämisen kannattavuutta aiemmin pankki- ja vakuutusasioinnin vertailussa. Lyhyesti, pankki- ja vakuutusasioinnin keskittäminen samaan finanssiryhmään (pankkipalvelut ja vakuutukset) ei ole välttämättä kannattavaa, mutta vakuutukset kannattaa sen sijaan keskittää samaan vakuutusyhtiöön, jos vakuutuksia on paljon. Vakuutusyhtiön valinnassa pelkkä hinta ei voi kuitenkaan olla ratkaiseva tekijä. Merkitystä on myös sillä, mitä ja kuinka helposti vakuutus korvaa vahinkotilanteessa. Kotivakuutusvertailussa havaitsimme, että tietyt vakuutukset ovat paitsi kohtuuhintaisia, niin ne myös FINE:n tutkimuksen mukaan korvaavat hyvin vahinkotilanteissa. Muutaman euron perässä ei kannata juosta halvempaan yhtiöön, jos se on selvästi kitsaampi korvaamaan vahinkotilanteissa, koska lopulta tämä voi tulla paljon kalliimmaksi.

Vakuutusten kilpailuttaminen lähtee oman vakuutustarpeen selvittämisestä. Näitä ovat pakollisten vakuutusten tarve, sitten vapaaehtoisten vakuutusten tarve ja erityisvakuutusten tarve. Liikkeelle on lähdettävä kalleimmasta vakuutuksesta tai arvokkaimmasta omaisuudesta ja sen jälkeen vertailtava vakuutusyhtiöiden korvauskäytäntöjä. On hyvä muistaa vahingon todennäköisyys (keskimäärin "pieni") ja omaisuuden jäljellä oleva arvo. Edelleen lähes kaikilla vakuutusyhtiöillä on asiakasetuja, jolloin useammasta vakuutuksesta ja vahingottomista vuosista saa tuntuvia alennuksia. Silti samaan vakuutusyhtiöön ei pidä tuudittautua loppuiäksi, vaan olisi arvioitava voiko toisesta vakuutusyhtiöstä silti saada halvemmalla.

Varsinainen kilpailutus kannattaa tehdä säännöllisin väliajoin. Katsotaan ensin, mikä on vakuutustarve, mitä vakuutus kattaa ja mistä kannattaa maksaa. Turhat vakuutukset lopetetaan. Sen jälkeen tehdään soittokierros vakuutusyhtiöihin, pyydetään pakettitarjous tai lasketaan paketin hinta vakuutusyhtiön nettilaskurilla. Ja alusta uudelleen seuraavalla kierroksella. Toisin sanoen tehdään säännöllinen arvonmääritys vakuutettavalle omaisuudelle ja räätälöidään vakuutukset sen mukaan. Arvioidaan nykyarvo, unohdetaan tunnearvo ja kilpailutetaan.

Lopulta voimme tunnistaa kolme tärkeää vaihetta vakuutusten kilpailuttamisessa:

  1. Omaisuuden realistinen arvonmääritys
  2. Vakuutustarve, eli mitä vakuutuksen on ehdottomasti katettava
  3. Varsinainen vakuutusvertailu, joka on helppa kun em. vaiheet on suoritettu

Lue myös:

Vakuutusten vertailu ja hintaan vaikuttavat tekijät

Nämä 5 asiaa vaikuttavat eniten vakuutuksen hintaan

Vertaa ja arvostele suosituimpia vakuutuksia Pankkiasiat.fi:n vakuutusvertailussa