Nettokassavirta (net cash from operating activities, or operating cash flow) on yrityksen kassavirtalaskelman toinen varsinainen jäämärivi liiketoiminnan kassavirran jälkeen, ja ennen vapaata kassavirtaa. Nettokassavirta kertoo yritykseen jäävän varsinaisen rahamäärän normaalista liiketoiminnasta, kun huomioidaan poistot, laskennalliset verot, muut oikaisuerät ja käyttöpääoman muutos.

Nettokassavirran laskenta

Nettokassavirta, tai myös operatiivinen kassavirta lasketaan ottamalla tuloslaskelman nettotulos, johon lisätään poistot ja arvonalentumiset, verot ja muut ei-rahamääräiset oikaisut, sekä käyttöpääoman muutos. Siihen voi lukea myös rahoituserät, mutta tästä on vaihtelevia käytäntöjä.

Nettokassavirta = Nettotulos + poistot ja arvonalentumiset +/- Verot +/- (Rahoituserät) + Käyttöpääoman muutos

Muut oikaisut ovat yleensä pienehkäjä oikaisueriä, kuten alaskirjauksia, kompensaatioita, omaisuuden myyntitappioita yms. eriä, joita summata sen mukaan, miten merkitseväksi näitä katsoo ja mihin ne kuuluvat.

Nettokassavirta on tärkeä mittari yrityksen ydinliiketoiminnan onnistumiselle. Yrityksen kassavirralla on suora vaikutus sen likviditeettiin, sillä kassavirta kuvaa oikeaa rahaa mikä tulee sisään yritykseen ja siitä ulos.

Kassavirtaesim.png

Kassavirran käsitteet

Erityisesti nettokassavirran ja liiketoiminnan kassavirran tulkintaa tekee joskus ongelmalliseksi, että eri maissa näillä voidaan tarkoittaa osin ristikkäisiä asioita. Esimerkiksi Amerikassa operatiivisella kassavirralla tarkoitetaan useimmiten nettokassavirran kaltaista käsitettä, kun taas suoraan käännettynä operatiivinen kassavirta voisi kääntyä esimerkiksi Suomessa liiketoiminnan kassavirraksi, joka on taas enemmän kassavirtalaskelman ensimmäinen jäämärivi.

Ongelmat liittyvät yleensä tiettyihin oikaisuihin, poistoihin ja käyttöpääomaan mihin ne luetaan. Lisäksi rahoituskulut voidaan lukea pois nettokassavirrasta alemmille riveille, mutta ne voidaan siinä huomioida oikaisuissa. Kysymys on siten myös tulkinnallinen ja subjektiivinen, miten tiettyjä eriä halutaan käsitellä.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.