Pankkien palvelumaksut -katsaus päivittäisasiointiin

Peruspankkipalvelut muodostuvat maksukortista, käyttötilistä ja mobiili- tai verkkopankkitunnuksista, joiden hinnoissa saattaa olla isojakin eroja eri tilipankkien välillä. Näiden lisäksi voi tulla kertamuotoisia palvelumaksuja rahansiirroista, käteisnostoista, erilaisista otteista tai todistuksista ja muista tapahtumista aina tarpeen mukaan. Vertailu ei suoraan ole helppoa, vaan paljon riippuu asiakkuuden sisällöstä tai laajuudesta. Katsomme lyhyesti keskeisiä eroja pankkien välillä päivitetyn pankkiasiat.fi hinnastovertailun ohella.

Peruspankkipalveluiden maksut

Palvelumaksut peruspankkipalveluista ovat joko pakettimuotoisia asiakkuuden tasoon perustuvia tai valittavissa erillisinä. Jos pankkiasiointia on riittävästi, voi päivittäisasioinnin saada selvällä alennuksella tai jopa maksutta. Hinnastovertailusta nähdään, että suurimmat liikepankit kuten Nordea, OP, S-Pankki ja Danske Bank tarjoavat merkittäviäkin alennuksia asiakkuuden tasosta riippuen. Toki ”maksuttomuus” on sitä enemmänkin näennäisesti, sillä pankki ottaa maksunsa silloin käytännössä muun asioinnin kautta. Paikallispankeissa taas etuja ovat paikallisuus ja henkilökohtaisemmat palvelut, eikä asioinnilta edellytetä erityistä laajuutta vaan muut erityisasioinnin palvelut (vakuutukset, sijoittaminen, varainhoito ym.) voi poimia halutessaan muualta.

Nordealla asuntolaina-asiakkailla on mahdollisuus maksuttomiin peruspankkipalveluihin, kun S-Pankilla tähän riittää omistaja-asiakkuus. OP:lla omistaja-asiakkaat saavat päivittäisasioinnin edullisemmin, jotka voi maksaa kokonaan myös asiakkuudesta kertyvillä OP-bonuksilla. Danske Bankilla asioinnin laajuus (säästöt, lainat, sijoitukset) ja valittu maksukortti vaikuttaa palvelumaksuihin, mutta aivan maksutta niitä ei saa laajimmallakaan tasolla. Nuorille, n. 26-30 vuotiaille (ikäraja pankkikohtainen) melkein kaikki pankit tarjoavat maksuttomia peruspankkipalveluita.

Pakettihinnoittelussa käyttötili ja verkkopankki ovat käytännössä kaikilla pankeilla "sama tuote" ja eroja on korkeintaan toimivuudessa. Sen sijaan paketin olennaisin osa lienee siihen sisältyvän kortin taso (perus, gold, platinum tms.) tai mahdolliset muut asiakkuuteen sisältyvät palvelut. Esim. platinum-korttiin voi sisältyä käytön kustannuksia alentavaa maksutapaetua, matkustamiseen liittyviä etuja tai ostoihin liittyviä etuja kuten tuoteturva. Nämä muut edut kannattaa aina katsoa ja ne voivat tehdä kokonaisasioinnin edullisemmaksi, jos näistä eduista maksettaisiin erikseen.

Maksuttomat peruspankkipalvelut:

Nordea: 0 €/kk jos käytössä Mobiili Plus -paketti ja asuntolaina, sekä asiakkuus keskitetty Nordeaan.

S-Pankki: 0 €/kk S-omistaja-asiakkaana. Omistajaksi liittyminen vaati osuusmaksun maksamista.

OP: 0 €/kk edellytyksenä, että muusta asioinnista kertyy riittävästi OP-bonuksia, joilla peruspalvelut voi maksaa. Ilman bonuksia perusasiointi 2,95 €/kk.

Myös Premium- tai Private-asiakkaille peruspalvelut ovat usein pankista riippuen maksuttomia, mutta tämä vaatii käytännössä riittävää varallisuutta tai suuremmasta asioinnin kokonaisuudesta maksamista.

Kertamuotoiset palvelumaksut

Kertamuotoisia maksuja ovat esimerkiksi ulkomaan valuuttamaksu (”maksumääräys”), tapahtuma- ja saldokyselyt, käteisnostot, korkotodistukset ym. Jos näitä käytetään jatkuvasti, voi olla hyvä vilkaista tai vertailla hintoja pankkien välillä. Kertamuotoisista maksuista eroja pankkien välillä havainnollistaa esim. aiemmin tekemämme päivittäisasioinnin hintavertailu.

Hinnastovertailusta nähdään että esim. halvimman ja kalleimman valuuttamaksun välillä eroa on noin 25 €. Laskun maksaminen konttorilla on taas melkein kaikilla pankeilla 5 €, mutta verkko- tai mobiilipankissa ilmaista. Tallettaminen omalle tilille konttorissa on useimmissa pankeissa maksutonta, muutamat kuten OP ja Danske Bank perivät esim. kolikoista palkkiota. Konttoriasiointi on kaikilla pankeilla selvästi verkko- tai mobiiliasiointia kalliimpaa. Kokonaisuutena voi kuitenkin kertamuotoisista maksuista todeta, että tavallinen verkko- tai mobiiliasiointi, sekä maksukortin käyttö ovat melko samanhintaista eri pankkien kesken eikä ratkaisevia eroja tämän suhteen ole. Kuitenkin suuret liikepankit pystyvät tarjoamaan keskimäärin alhaisempia hintoja kokonaisasiakkuudelle.

Euromääräiset käteisnostot tililtä automaatilla ovat maksullisia kaikilla pankeilla, jos nostoja on kuukaudessa enemmän kuin 3-5 kpl pankista riippuen. Tämän jälkeen nostot maksavat yleisimmin 0,5,1,0 € kappaleelta. OP:lla nostot olivat pankeista pisimpään kokonaan ilmaisia, mutta vuoden alusta se päätti muuttaa hinnoittelun samanmalliseksi kuin muilla pankeilla. Muussa valuutassa kuin euroissa, käteisnostot maksavat kaikilla pankeilla tyypillisesti 2-3 % käteisnoston määrästä, mutta kuitenkin minimissään 2 €. Saldo- ja tapahtumakyselyt ovat useimmiten maksullisia, mutta saldokyselyt ovat useimmiten maksuttomia käteisnoston yhteydessä.

Erityispalveluiden maksut

Tavallisen pankkiasioinnin piiriin kuuluvia, ehkä jo ”vanhahtavia” erityisempiä palveluita ovat esim. tallelokerot, säilytyspalvelut, vuokravakuustilit, sekit, valuuttatilit, matkavaluutta tms. Entisaikaan yleiset tallelokerot ovat vähentyneet tasaisesti viime vuosina ja enää muutamat pankit tarjoavat näitä palveluita, kuten Aktia, Nordea ja OP. Kaikilla hinnoittelu perustuu lokeron kokoon ja on samaa luokkaa, 10 euron molemmin puolin per kuukausi.

Omaa valuutanvaihtoa tarjoaa enää harva pankki (esim. OP) ja melkein kaikilla on yhteistyösopimus erillisten valuutanvaihtoyhtiöiden kanssa kuten Forex Bank tai Change Group. Valuuttatilin voi perustaa muutamassa pankissa, jos on tarvetta säilyttää ulkomaisia tilivaluuttoja.

Vaikka pienistä palvelumaksuista voi kertyä vuodessa huomattava summa, eivät päivittäisasioinnin palvelumaksuissa erot ole valtavan suuria eri pankkien välillä. Enemmän ratkaisee kokonaisasioinnin sisältö, esim. asuntolaina, vakuutukset, sijoitukset ja säästöt sekä ovatko nämä keskitetty asiakasetujen saamiseksi samaan pankkikonserniin. Perusmuotoisessa päivittäisasioinnissa erot pankkien välillä asettuvat todennäköisesti maksimissaan muutamaan kymmeneen euroon, mutta kokonaisasioinnin osalta puhutaan sadoista tai jopa tuhansista euroista, riippuen mitä asiakkuus sisältää.

Katso myös nämä:

Pankin kilpailutus - painota pankkiasiakkuus oikein ja säästä palvelumaksuissa

Kaikki pankkiasiat.fi hintavertailut