marginaalit2020.pngSuomen Pankki julkaisee tilastoa talletuspankkien korkomarginaaleista, joka näyttää suomalaisten pankkien ja ulkomaalaisten pankkien sivuliikkeiden keskimääräiset marginaalit. Tilasto näyttää suomalaispankkien marginaalien tasaantuneen 1,5 % molemmin puolin viime vuosina.

Talletuspankkien korkomarginaali muodostuu lainakannan ja talletuskorkojen erotuksena, joka muodostaa suurimman osan pankin antolainauksen ja ottolainauksen välisestä korkokatteesta.

Alhaisin marginaali 2019 lopussa oli Osuuspankeilla, 1,12 %. Kallein se oli Säästöpankeilla ja ulkomaisten pankkien Suomen sivukonttoreilla, noin 1,65 %. Kehitys on ollut melko tasaista jo vuodesta 2014 lähtien, kun ohjauskorot ovat olleet matalia tai negatiivisia.

Marginaalin suuruus indikoi, että pankki ottaa enemmän voittoa mitä suurempi marginaali on, mutta tähän voi vaikuttaa muutkin asiat, kuten pienten paikkakuntien mahdollisesti suurempi luotonannon riski tai toimintakulut.

Avainsanat: