Mistä sijoituspalveluyritysten voitot muodostuvat?

Finanssivalvonta seuraa sijoituspalveluyritysten, kuten varainhoidon ja arvopaperivälittäjien tuotto- ja kulurakennetta säännöllisesti. Maaliskuun 2016 lopussa tehty viimeisin seuranta näyttää sijoituspalveluyritysten tuotot ja kulut kvartaaleittain vuosien 2012-2015 välillä. Sijoittajien keskuudessa tunnetuimmat ja seuratuimmat palkkiot ovat osakekaupankäynnin välityspalkkiot, mutta seurannan mukaan ne ovat melko pieni osa alan yritysten voitoista, eli keskimäärin noin 10 %.

Suurimmat voitot tulevat omaisuudenhoidosta. Nämä voitot muodostavat jopa yli 60 % joillakin kvartaaleilla sijoituspalveluyritysten kokonaistuotoista, vaihteluvälin ollessa 53-61 %. Muut tuotot ja palkkiot muodostavat yhteensä noin 20-30 %. Alan yritysten suurimmat kulut jakaantuvat melko tasaisesti palkkio- ja henkilöstökuluihin, kumpaankin noin 30-35 %. Varainhoito vaikuttaa siis erityisen kannattavalta puuhalta ainakin yrityksille.

Sijoituspalveluyritykset ovat melko vakavaraisia, sillä keskiarvona niiden omien varojen määrä on yli kolminkertainen minimipääomavaatimukseen nähden. Esimerkiksi vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä omien varojen ja pääomavaatimuksen suhde oli 3,7. Seurantajaksolla alan yritysten voitot ovat kasvaneet tappioihin nähden.

Aiheeseen liittyvää:

Pankkiasiat.fi arvopaperivälittajien hinnastot

Kaikki palvelumaksuvertailut

Säästämisen ja sijoittamisen tuottolaskuri