Lainan nopea takaisinmaksu

Lainan takaisinmaksu [kuva]

Lainan nopea lyhentäminen kannattaa, olipa kyse asuntolainan, kulutusluoton tai muun lainan lyhentämisestä. Korkomaksuissa voi säästää merkittävän summan, kun lainan takaisinmaksuaikaa lyhennetään useilla vuosilla maksamalla ylimääräisiä lyhennyksiä, tai kulutusluoton korkealla korolla jo pienempikin aika riittää. Eri luottotyypeissä on omat ominaisuutensa, mutta korkea korko ja pitkä takaisinmaksuaika yhteistä. Vertailemme artikkelissa lyhyesti muutaman lainatyypin nopean takaisinmaksun etuja rahamääräisesti.

Asuntolainan määrä on 200 000 € ja suunniteltu alkuperäinen takaisinmaksuaika 20 vuotta. Korkotasojen osalta otamme 1 % ja 5 % koron vertailukohdiksi.

Autolainaa on 20 000 €, jonka korko on 5 % ja suunniteltu takaisinmaksuaika normaalilyhenteisesti on 5 vuotta.

Kulutusluoton, kuten luottokortin tai muun kulutusluoton osalta oletamme, että korko on 10 % ja suunniteltu takaisinmaksuaika 2 vuotta. Lainamäärä on 5000 €.

Myös opintolainassa voi säästää merkittävästi suunnittelemalla nostoja ja takaisinmaksua etukäteen jo opintoaikana. Katso opintolainan osalta artikkeli opintolainan takaisinmaksusta.

Asuntolainan nopea takaisinmaksu

Asuntolainaesimerkissä normaalin lyhennysaikataulun mukaiset korkomaksut laina-ajalla olisivat 1 % korolla 20 652 € pankkiasiat.fi:n lainalaskurilla laskettuna. Vastaavasti 5 % korolla laskettuna kulut olisivat 113 842 €.

Jos lainassa on mahdollisuus maksaa ylimääräisiä lyhennyksiä, kuten sovittuna yleensä onkin, niin esimerkiksi 500 € ylimääräisillä kuukausilyhennyksillä (6000 € vuodessa) lainan takaisinmaksuaika olisi 12 vuotta 3 kuukautta. Silloin kaikki korkokulut 1 % korkotasolla olisivat 12 776 € ja 5 % korkotasolla 66 413 €. Säästö on potentiaalisesti siis asuntolainassa erittäin suuri.

Alkuperäiset maksuerät olisivat olleet 1 % korolla 919 € kuukaudessa ja 5 % korolla 1308 € kuukaudessa.  Lyhenteisen lainan takaisinmaksussa rahanarvoinen huomio on, että laina on kalleimmillaan muutaman ensimmäisen vuoden aikana, jolloin maksetaan suurin osa koko laina-ajan korkomaksuista. Jopa 70 % muutaman ensimmäisen vuoden aikana laina-ajasta ja korkotasosta riippuen.

Autolainan nopea takaisinmaksu

Kuten asuntolainassa, sama periaate pätee myös autolainassa. Tosin autolainassa ylimääräiset lyhennykset eivät monesti ole mahdollisia, kuin autoa vaihdettaessa toiseen ja maksettaessa laina silloin pois. Jos olisimme maksaneet yo. autolainaesimerkin mukaan, olisi korkoja maksettu 5 % mukaan  2646 €. Lyhyemmällä laina-ajalla, kuten 3 vuodella, olisi korkoja maksettu 1901 € mikä on merkittävä säästö sekin verrattuna 5 vuoden laina-aikaan.

Autolainoissa on toisinaan mahdollista valita pienempi kuukausierä, mutta laina-ajan lopussa maksetaan viimeinen suurempi erä (ns. balloon-maksu). Jos esimerkissä tämä viimeinen suurempi erä olisi ollut 5000 €, olisi 5 vuoden laina-ajalla korkomaksut olleet 3201 € pankkiasiat.fi:n autolainalaskurin mukaan. Viimeinen erä kasvattaa laina-ajalla maksettavia korkomaksuja, koska lainapääoma lyhenee hitaammin. Kyse on tässäkin siis hitaasta lainan lyhenemisestä ja sen tuomista suuremmista korkokuluista.

Kulutusluoton nopea takaisinmaksu

Kulutusluotoissa pätee edelleen sama periaate, eli esimerkin mukaan  5000 € luotolle maksettaisiin 514 € korkoja 2 vuoden laina-ajalla jos luottoa lyhennetään säännöllisesti. Lyhennyksen määrä vaikuttaa merkittävästi korkomaksuihin, sillä jos luottoa lyhennetään pienin mahdollinen määrä, kuten kulutusluoton tarjoajat usein mainostavat, niin korkomaksut muodostuvat suuriksi suhteessa otettuun luoton määrään.

Esimerkiksi jos 5000 € luottoa lyhennetään esim. minimilyhennyksen 50 € verran 10 % korolla (ilman määrättyä takaisinmaksuaikaa), muodostuisi takaisinmaksuajaksi peräti 18 vuotta. Tuolloin korkokulut olisivat 5795 €, eli yli alkuperäisen lainapääoman. Erityisen korkealla korolla ja pienellä lyhennyksellä on jopa mahdollista, ettei laina lyhene ollenkaan ja korkoja maksettaisiin ”ikuisuuteen”. Siksi on rahansäästön kannalta arvokasta maksaa korkeakorkoiset lainat nopeasti pois. Jos suurikorkoisia lainoja on useita, kannattaa aloittaa suurimman koron lainan nopeasta lyhentämisestä, sitten seuraavaksi suurimmasta ns. lumipalloefektin aikaansaamiseksi. Laskelmia voit kokeilla useiden lainojen lyhennyslaskurilla.

Yleisesti ja yhteenvetona

Lainan nopea takaisinmaksu siis ehdottomasti kannattaa yo. esimerkkien valossa. Korkotason pysyessä alhaisena, on mahdollista toki sijoittaa ylimääräisiä tuloja tai säästöjä sen verran tuottoisasti, ettei takaisinmaksu välttämättä kannata nopeasti. Mutta tämä vaatii osaamista riittävän suuren tuoton saamiseen, joten yleisesti voimme yhteenvetona todeta että nopea lainan nopea takaisinmaksu on kannattavaa lähes kennelle tahansa. Jos mahdollista, ylimääräiset lyhennykset kannattaa mahdollisuuksien mukaan painottaa lainan alkupäähän.

Voit katsoa tuottolaskurilla kuinka ylimääräinen lyhennys sijoitettuna tuottaisi määrittämälläsi tuotolla ja laina-ajalla, jolloin näillä säästöillä voisi teoriassa maksaa lainan ennen aikaisesti takaisin.

Pitkien takaisinmaksuaikojen haittojen lisäksi pankit tarjoavat lyhennysvapaita, mutta pidemmällä aikavälillä näiden hinta muodostuu kalliiksi, varsinkin jos korot myöhemmin nousevat. Jos lainanlyhennyksestä säästyvät tulot käytetään kulutukseen, eikä lyhennyksiin, sijoituksiin tai säästöihin, niin monikaan ei ehkä ymmärrä tästä seuraavia suuria kustannuksia kokonaislaina-ajalla. Lyhennysvapaat eivät siis missään nimessä ole ilmaisia, sillä korkojen erityisesti korkojen noustessa, olisi kulutetut tulot voitu käyttää lainojen nopeaan lyhennykseen, jolloin olisi säästetty merkittäviä summia.

Katso myös:

Useiden lainojen lyhennyslaskuri tehokkaaseen ja säästäväiseen lyhennykseen

Kaikki pankkiasiat.fi:n kätevät laskurit