Pankin vaihto ja mitä tulisi tietää

Pankin vaihtaminen on useimmiten periaatteessa helppoa. Tämä tarkoittaa käytännössä asiointia uudessa pankissa ja valtakirjan laatimista, jolloin uusi pankki voi lopettaa ja siirtää nykyiset tilit, lainat, suoraveloitukset ym. vanhasta pankista pois, eikä paperityötä tältä osin asiakkaan puolesta tarvita. Aina pankki ei voi hoitaa kaikkea asiakkaan puolesta, vaan se pitää tehdä itse.

Tällä hetkellä vanhaa tilinumeroa ei voi siirtää uuteen pankkiin, joskin puhetta on ollut että tämä voisi olla tulevaisuudessa mahdollista. Asiakkaan tehtäväksi jää uuden tilinumeron ilmoittaminen sitä vaativille tahoille, kuten työpaikalle, verottajalle tai vakuutusyhtiöön, sillä se ei päivity mihinkään automaattisesti.

Myös vaihtamisen kustannuksia on hyvä miettiä ja kysyä uudesta pankista. Pankit veloittavat mm. lainojen siirrosta (ks. luottohinnastovertailu), jolloin joissakin lainoissa voi olla parasta jättää laina vanhaan pankkiin ja maksaa se sinne, varsinkin jos sitä ei ole suuria summia jäljellä tai se on kiinteäkorkoinen. Uusi pankki voi olla haluton siirtämään esim. pientä lainaa varsinkin matalien korkojen aikaan, koska siirtokustannukset ovat liian suuret korkotuottoon nähden. Asiakas voi toki itse ottaa uuden lainan ja maksaa vanha laina pois, tai maksaa siirtokustannukset.

Niin ikään jos sijoituksia on useisiin arvopapereihin, eikä näitä haluta myydä, voi tästä joutua maksamaan melko kalliitakin siirtokustannuksia (ks. arvopaperihinnastovertailu). Näin on erityisesti ulkomaisten arvopaperien osalta. Toisaalta uusi välittäjä voi tarjota siirron ilmaiseksikin vastineeksi asiakkuudesta.

Jos vakuutukset ovat olleet keskitettyinä samaan finanssikonserniin ja niitä on useita, voi niiden vaihtaminen muualle teettää työtä. Vaikka nämä saisikin samalla tai paremmallakin hinnalla, voi eroa olla korvaavuudessa, omavastuussa ja bonuksissa. Olemme aiemmin tehneet vertailun pankkiasioinnin keskittämisestä, jossa totesimme että halvimman kokonaisuuden saa hajauttamalla pankki-, vakuutus- ja sijoittamisasiakkuudet.

Vaihtamisen kustannukset ja helppous voivat riippua kokonaisasiakkuuden koosta. Suuria lainoja ja säästöjä omaavat asiakkaat ovat pankeille mieluisia, jolloin pankin vaihtaminen ei välttämättä maksa asiakkaalle mitään. Tinkiminen ja pankin kilpailuttaminen kannattaa usein, mutta ensin on hyvä tietää tarkalleen mitä pankki- ja vakuutuspalvelut maksavat nykyisellään ja mitä ne sisältävät. Yksi tapa on lähettää nykyisistä pankki- ja vakuutusasiakirjoista kopio muihin pankkeihin tai vakuutusyhtiöihin ja kysyä juuri vastaavista tarjoukset.

Jos kyse on vain peruspankkiasiakkuuden vaihdosta, ehkä sisältäen suuren asuntolainan, voi pankin vaihtamisen sanoa olevan helppoa. Moni voi ajatella prosessin sen verran hankalaksi, ettei siihen viitsi ryhtyä. Uusi pankki kuitenkin tekee asiakkaan niin halutessa suurimman osan perustyöstä, eikä siihen tarvitse uhrata paljoa aikaa tai vaivaa.

Kaikki palvelumaksu- ja hinnastovertailut

Pankin kilpailuttaminen