Halvin osakekauppa? Katso osakevälittäjävertailun päivitys

halvin osakekauppa 2016 [kuva]

Halvimmaksi osakevälittäjäksi nousi viimekertaisessa vertailussa Nordnet, mutta onko muutosta tapahtunut vajaan parin vuoden aikana? Osakkeiden osto- ja myynti on suosituinta arvopaperikauppaa, jossa jokaisesta toimeksiannosta menee samansuuruinen osto- ja myyntipalkkio välittäjälle. Palkkioiden määräytymisperusteet ovat lähes jokaisella välittäjällä erilaiset, mutta yleisintä on hinnoittelu, jossa ahkerasti osakekauppaa käyvä saa alhaisemmat välityspalkkiot.

Keväällä 2016 Nordean ilmoittama 1 % osakevälityksen hintakatto sai markkinoilla kiitosta. Tämä laskee osakekaupan hintaa pienillä kaupoilla, sillä useimmat välittäjät perivät prosenttimääräisen palkkion kaupankoosta riippuen, mutta asettavat silti euromääräisen minimipalkkion. Toistaiseksi muut osakevälittäjät eivät ole vastanneet hinnoitteluun hintakatoilla.

Tämänkertaisen päivitetyn osakevälittäjävertailun tulokset ovat ao. taulukossa. Taulukossa on välityspalkkioportaiden määrä, eli palkkioiden kertymäportaat jolloin saa entistä alemman kaupankäyntipalkkion, sekä halvimman välityspalkkioportaan raja euroissa. Palkkioiden seurantaväli tarkoittaa aikajaksoa, miltä ajalta palkkiokertymää seurataan. Palkkioiden peruste on välittäjillä joko kertymä-, volyymi- tai kauppaperusteinen. Volyymiperusteinen tarkoittaa kaupankäynnin suuruutta, esim. liikevaihtoa kuukauden aikana ja kauppaperusteinen palkkiota yhden kaupan perusteella, jolloin aktiivisuutta ei seurata vaan palkkio on aina kauppakohtainen.

Asiakkuustasojen määrä tarkoittaa eri osakevälittäjän asiakkuusohjelmia, eli asiakas voi valita miten laajan palvelun haluaa. Nämä voivat poiketa sisältyvän markkinainformaation ja välityspalkkioiden porrastuksen suhteen, ym. lisäpalvelujen. Useimmat välittäjät perivät osakkeiden ja arvopaperien säilytyspalkkioita, mitkä nostavat asiakkuuden ja/tai kaupankäynnin hintaa.

halvin_osakevälittäjä.png

*Hinnoissa on huomioitu minimipalkkio + prosenttimääräinen veloitus sekä mahdollinen saavutettu palkkioporras. Tarkemmat hinnat välittäjien sivuilta tai Pankkiasiat.fi osakevälittäjien hinnastovertailusta.

Hinta per 1 kauppa -osioissa on välittäjän normaalihinta, eli perushinta osakekaupalle aktiivisuudesta riippumatta. Yleisin hinta on 8 euroa per osto- tai myyntitoimeksianto. Halvin tässä suhteessa on DeGiro. Nordea olisi halvin, jos kaupan koko olisi alle 200 € (1 % hintakatosta johtuen). Seuraavana taulukossa on välittäjän paras minimihinta, eli minkä voi parhaimmillaan saavuttaa. Nordealla tämä olisi teoriassa alimmillaan 0,01 €, jos kaupan koko olisi 1 €. Halvin olisi edelleen DeGiro suuremmilla kaupoilla, koska DeGiro perii 2 € + 0,02 % palkkion suomalaisilta osakkeilta perushintana. Samoin jos kauppakoko kasvaisi esim. 10 000 euroon, olisi tämä halvin edelleen.

Amerikkalaisilla osakkeilla hajontaa hinnoissa on enemmän. Usealla välittäjällä välityspalkkiominimi on korkeampi kuin suomalaisilla osakkeilla ja kiinteä aktiivisuudesta riippumatta. Suuremmilla kaupoilla (kymmeniä tuhansia) erot tulevat paremmin selville. Halpoja välittäjiä amerikkalaisilla osakkeilla ovat DeGiro, Lynx ja Nordea. Kaikilta välittäjiltä hintatietoja amerikkalaisille osakkelle ei saatu. Amerikkalaisten osakkeiden määrä ja kaupan koko vaikuttavat hinnoitteluun mm. Lynxillä ja DeGirolla, joten oletamme "vähän osakkeita" ja kaupan koko 1000-10 000 USD tai EUR.

Palkkiokertymät -taulukossa on testattu 1000 € ja 10 000 € kauppakoolla, sekä 1, 10 ja 100 osakkeen kauppamäärillä eri välittäjien hinnoittelua. Palkkiokertymät on muutettu 1 vuodessa kertyneeksi. Satunnaisilla pienillä kaupoilla (1 kauppa per kuukausi, 1000 €) halvin välittäjä on DeGiro, sekä keskimääräistä halvempia ovat myös Lynx ja Nordnet. Tässä on huomioitava, ettei Lynx välitä suomalaisia osakkeita, vaan taulukon hinta vastaa useiden eurooppalaisten maiden hintoja. Paljon pientä kauppaa tekevillä (100 kauppaa per kuukausi, 10000 €) halvin on DeGiro, mutta myös Nordnet pääsee lähelle 3600 € palkkiokertymällä. Keskiarvoa halvempia ovat myös FIM ja Saxo Bank. Kun kauppakoko kasvaa 10 000 € per kauppa aktiivisella kaupankävijällä, halvimmat ovat Saxo Bank ja DeGiro kummatkin 4800 € palkkiokertymällä.

Eroja välittäjien kesken voidaan sanoa merkittäviksi, varsinkin aktiivisella kaupankävijällä jolloin erot ovat tuhansia euroja vuodessa välittäjille maksetuissa palkkioissa. Vähäisellä aktiivisuudellakin puhutaan kuitenkin kymmenistä tai sadoista euroista, mikä on sekin merkittävää erityisesti piensijoittajalle. Lisähintaa palveluille tuovat valittu asiakaspaketti, tilatun informaation määrä sekä säilytyspalkkiot ja erilaiset toimenpidepalkkiot. Halpavälittäjiltä puuttuvat säilytyspalkkiot, eikä toimenpidenmaksuissakaan ole keskimäärin eroa ainakaan kalliimpaan päin ns. perinteisiin välittäjiin verratessa. Osakevälittäjää valitessa olisi hyvä huomioida kuitenkin myös asiakaspalvelu, verotus ja kaupankäynnin raportointi.

Lisätiedot ja Pankkiasiat.fi suosittelut:

OP: OP on vertailussa keskihintainen tai keskimäärin kalliimmassa päässä oleva osakevälittäjä. Suuria kauppoja tai erityisen paljon kauppaa tekevä saa välityspalkkiot halvalla: 0,05 % kauppahinnasta, minimissään 3 €.

Danske Bank: Danske Bank on myös keskihintainen tai kalliimmanpuoleinen osakevälittäjä. Toistaalta halvimmalle välityspalkkioportaalle (0,08 % min. 8 €) on helpompaa päästä, kun tekee muutaman suuren kaupan kuukaudessa niin että liikevaihto ylittää 100 000 €.

Nordea: Nordean kohuttu 1 % hintakatto sopii erityisesti paljon pieniä, alle 800 € kauppoja tekevälle. Alle 200 € kaupoissa Nordea on halvin välittäjä. Suuremmissa osakekaupoissa Nordea on keskihintainen osakevälittäjä, joissa paras mahdollinen hinta on 0,06 % min. 3 € per kauppa. Nordea on myös melko halpa ulkomaisten osakkeiden kaupassa.

FIM: FIM on vertailussa melko keskihintainen välittäjä, mutta melko halpa paljon pienehköjä kauppoja tekevälle. Parhaimmalle palkkioportaalle, 0,06 % min. 3 €, on helpompaa päästä kuin muilla suurimmilla kertymäseurantaa käyttävillä osakevälittäjillä.

Nordnet: Nordnet on vertailun halvimpia välittäjiä, erityisesti pienehköjä kauppoja tekevälle. Nordnet ei seuraa palkkiokertymää, vaan kuukausittaista kauppamäärää. Parhaimmalle tasolle pääsee yli 50 kaupalla per kuukausi. Paras hinta 0,06 % min. 3 €.

Lynx: Lynx ei välitä suomalaisia osakkeita, joten se ei ole vaihtoehto useimmille suomalaisille sijoittajille vaikka Suomessa ja suomeksi palveluita tarjoaakin. Kuitenkin osakekauppa ulkomailla on keskimäärin melko halpaa pienillä kauppasummilla, joten ulkomaisia markkinoita suosivalle Lynx voi olla hyvä valinta.

Saxo Bank: Saxo Bank sopii erityisesti paljon kauppaa tekeville, enemmän ammattimaisille sijoittajille jolloin kaupankäynti on vertailun halvimmasta päästä. Asiakkuudesta riippuen palkkioiden seuranta on volyymipohjaista tai kertymäpohjaista. Ahkera kaupankävijä saavuttaa parhaimman tason joko 40 kaupalla kuukaudessa tai kolme miljoonan liikevaihdolla per vuosineljännes.

Handelsbanken: Tietojen puutteesta johtuen tarkempi analyysi jää tekemättä, mutta pankki on vertailun kalliimmasta päästä. Ei sovi aktiiviselle kaupankävijälle.

Ålandsbanken: Ålandsbanken on saaduilla suppeahkoilla tiedoilla vertailussa keskihintainen välittäjä, tai kalleimmasta päästä.

DeGiro: DeGiro on uusimpia tulokkaita Suomen osakevälityspalveluissa ja on keskimäärin vertailun halvin osakevälittäjä. Erityisesti amerikkalaisia osakkeita saa pilkkahinnalla muihin välittäjiin verrattuna.

Muuta:

Katso myös aiempi vertailu: Osakevälittäjät vertailussa

Kaikki pankkiasiat.fi ajankohtaisvertailut ja hinnastovertailut

Sijoitusten tuottolaskuri? Lataa täältä!