Euribor laskussa - Lainakorot nousussa?

koronnousu.png

Kesäkuussa 2014 Euroopan keskuspankki laski ohjauskoron historiallisesti negatiiviseksi -0,10 % tasolle. Euribor viitekorot laskivat myös useita prosentin kymmenyksiä. Negatiivinen korko tarkoittaa korkoputken alinta tasoa, eli yönyli talletuskorkoa jolla pankit tallettavat keskuspankkiin varantoja. Negatiivinen ohjauskorko ei siis tarkoita, että kaikkien tuntemat euribor viitekorot menevät automaattisesti negatiiviseksi, eikä myöskään tavallinen kuluttaja joudu maksamaan pankille korkoa rahojensa tilisäilytyksestä. Asiakkaiden talletukset ovat pankeille tärkeitä kilpailun kannalta. Pankit saavat myös edelleen todella alhaista rahoitusta eurojärjestelmästä, mikä kompensoi ohjauskoron laskua. Tästä huolimatta koronlaskulla on vaikutuksia myös pankkien myöntämiin kuluttajalainoihin, sillä pankkien tärkein tulonlähde on edelleen lainakorko.

Taloussanomat uutisoi vastikään kuinka pankkien myöntämissä lainakoroissa on suuria eroja. Vaikka EKP:n korkopäätös painoikin uusien asuntolainojen kustannuksia, niin lasku jäi käytännössä pieneksi lainamarginaalien pysyessä lähes ennallaan ja myös muiden seikkojen, kuten alijäämähyvityksen kiristymisen vuoksi. Korkopäätös on heikentänyt pankkien korkokatetta, mutta lainamarginaalien nostolle on silti ollut vähän mahdollisuuksia johtuen kovasta kilpailusta pankkien kesken. Tämän vuoksi marginaaleja tullaan mahdollisesti nostamaan heti kun siihen on mahdollisuuksia, vaikka viitekorot eivät nousisikaan. Suuret erot pankkien lainamarginaaleissa kertovat osaltaan paineista nostaa korkoja, mutta tähän ajavat myös asuntojen hintatason yleinen lasku. Lainanottajan kannalta aika on otollista kilpailutukselle, jos uutta asuntolainaa ollaan nostamassa.

Lue myös pankkiasiat.fi artikkeli lainan muuttamisen kustannuksista ja muista huomioitavista seikoista.