Osakevälittäjät vertailussa

Arvopaperivälittäjien vertailu

Osakevälittäjien hinnoittelu poikkeaa usein hyvin paljon toisistaan. Hinnoitteluperiaate voi olla volyymiperusteinen, pakettiperusteinen, markkinaperusteinen tai vielä yleisemmin, kaikkien näiden yhdistelmä. Siksi vertailu voi olla usein todella hankalaa. Toisen pankin edulliselta vaikuttava hinta tietylle palvelulle voi olla ”piilotettu” muualle, joten vertailu pankkien kesken on kannattavaa palveluista, mitä arvioi tarvitsevansa (lue myös pankin kilpailutuksesta). Vertailemme lyhyesti suomalaisia ja Suomessa palveluita tarjoavia välittäjiä.

Uusimman vertailun löydät täältä!

Alla olevassa taulukossa on välittäjien osakekauppaan tarjoamat minimihinnat sekä hinnat vuositasolle muunnettuna erilaisilla kauppamäärillä. Normaali minimi tarkoittaa hintaa alhaisimmalla välitysportaalla, eli aloittavalla tasolla. Paras minimi tarkoittaa minimihintaa ylimmällä välityspalkkioportaalla. Koska välittäjät ilmoittavat yleensä hintansa per toimeksianto esim. 0,20 % min. 8 € riippuen välitysportaasta, tarkoittaisi 1000 € toimeksianto minimihintaa 8 €. Prosenttimäärä kauppasummasta pätee aina ensin. Jos se ei ylitä minimiä, silloin minimi pätee. Vertailu huomioi ainoastaan osakkeiden välityspalkkiot Helsingin pörssissä. Palkkioita ja välityspalkkioportaita yms. voit kätevästi vertailla tarkemmin osakkeiden palvelumaksuvertailussamme.

osakevalittajavertailu.png

Uusin vertailu nähtävissä täällä

Yleisin palkkioiden määräytymistapa välittäjillä on palkkiokertymä neljännesvuodelta (3kk). Danske Bank käyttää volyymiperusteista tapaa, eli kauppasummien "liikevaihtoa". Nordnet käyttää kauppojen määrää per 1 kk, jolloin summat eivät vaikuta. Saxo Bank määrittelee hintansa sillä perusteella, kuinka suuri summa kaupankäyntitilille on talletettu. Vertailun mukaan Nordnet olisi edullisin osakevälittäjä kaupankäyntipalkkioiden perusteella. Jos kauppaa käydään pienillä summilla ja harvoin, olisi Suomen markkinoilla uusi tulokas Lynx edullisin. Toisaalta varsinaiset erot välittäjien kesken alkavat tulla esiin suuremmilla kauppamäärillä ja summilla.

Vertailussa on oletuksena, että kauppamäärä pysyy samana ja tämä riittää tietylle palkkioportaalle. Käytännössä palkkiot lasketaan edelliseltä jaksolta. Jos uudella alhaisemmalla toimeksiantopalkkiolla palkkiokertymä ei enää riitäkään, pyöristämme tämä tasolle mikä vastaa kyseistä hintaa (edullisempi palkkio). Periaate on havainnollistettu kuviossa alla. Lisäksi on oletettu että asiakaspaketti vastaa porrashinnoittelua (esim. FIM Direct Pro). Kannattaa huomioda että aktiivisuusperusteisella hinnoittelulla (palkkioportaat palkkiokertymän mukaan) kaupankäyntimäärää täytyy nostaa, jos haluaa säilyttää alhaisemman hinnan per toimeksianto. Kuvassa on esimerkkinä palkkioportaat 100, 500, 1000, 2000 ja 5000 euron tasoilla (vaaka-akseli).

osakepalkkiorajat.png

Jos sijoittaja saisi tehdä teoreettisesti 10 euron toimeksiantopalkkiollla kauppaa, tarvittaisiin kauppoja 500 kpl parhaalle tasolle (4 € per kauppa). Sen sijaan koska parhaalla kauppahintatasolla 4 €/kauppa halutaan pysyä, täytyisi kauppoja tehdä 1250 kpl jotta 5000 € palkkiokertymä saavutetaan (joka on siis 4 €/kauppa ehtona). Tämä voi vaikuttaa ilmiselvältä, mutta voi silti jäädä huomioimatta välittäjää valitessa. Kaupankäyntiaktiviteettia voi olla vaikea pitää yllä, jos sijoittamista ei tee kokopäiväisesti. Silloin joku muu palkkioperuste voi olla kannattavampi kuin aktiivisuudesta palkitseva.

Välittäjää valitessa on selvitettävä oma kaupankäyntiaktiivisuus ja keskimääräiset kauppasummat. Yllä olevassa vertailussa kolme välittäjää tarjoavat toimeksiannon hintaan 3 € per kauppa. Eroa on kuitenkin siinä, kuinka helppo tälle tasolle on päästä. Nordealla tähän vaaditaan 2500 € kertyneitä välityspalkkioita vuosineljänneksellä, FIM:illä 1400 € ja Nordnetillä 50 kauppaa per kuukausi. Nordealla summa vastaisi parhaalla tasolla n. 280 kauppaa per kuukausi ja FIM:illä n. 160 kpl. Toisaalta on hyvä huomioida, paljonko kaupankäyntiohjelmistosta ja markkinainformaatiosta joutuu maksamaan päälle. Nämä voi olla itse valittavissa, tai pakettihintaisia. Vertaile näitä tarkemmin osakkeiden palvelumaksuvertailussa. Alla hinnoitteluperiaatteista tarkemmin pankkikohtaisesti.

Osakevälittäjät

NORDEA

Nordean arvopaperien välityspalkkioiden hinnoitteluun vaikuttavat päätekijät:

 • Välityspalkkiotasoon vaikuttaa kaupankäynnin aktiivisuus, jossa on 6 eri tasoa. Palkkiokertymä lasketaan 3 kuukauden välein.
 •  Välityspalkkiohin vaikuttaa tasojen lisäksi myös kaupankäynnin maa (pörssi).
 • Arvopaperien säilytysmaksuun vaikuttaa niin ikään kaupankäynnin aktiivisuus, mutta lisäksi myös pankkiasiakkuuden taso: Normaali-, kanta- tai avainasiakkuus
 • Lisäksi sijoittaja voi valita 4 eri salkkutasoa: Starttisalkku, perussalkku, aktiivisalkku ja trader-salkku. Näiden vaihtoehtojen mukaan saa mm. reaaliaikaisia kursseja, teknisen analyysin työkaluja, uutispalveluita jne.

FIM

Fimillä arvopaperien välityshinnasto on moniportainen ja se palkitsee myös aktiivisuuden mukaan. Pohjoismaiden pörsseissä välityspalkkioiden hinnoittelu on kuitenkin samanlaista. Hinnoitteluun vaikuttavat päätekijät:

 • FIM:illä on 3 asiakaspakettia: FIM Direct Online, FIM Direct Pro ja FIM Direct Pro Lite. Onlinessa on 3 asiakkuustasoa kaupankäynnin aktiivisuuden mukaan: Perus, Aktiivi ja Aktiivi Plus. FIM Direct Pro ja Pro Lite –asiakkuuksissa on 5 eri tasoa aktiivisuuden mukaan.
 • Säilytyspalkkiot vaihtelevat markkinamaan mukaan, mutta Pohjoismaissa säilytys on ilmaista jos vuosipuoliskolla käydään yksikin kauppa.
 • Valitsemaansa asiakapakettiin (kuukausimaksullisia jos kaupankäynti passiivista) voi liittää haluamiaan kuukausihintaisia markkinainformaatiopalveluita yksittäin.

DANSKE BANK

Danske Bank käyttää paketti- ja aktiivisuusperusteista hinnoittelua. Hinnoittelu on melko selkeää ja kaikissa pohjoismaissa sama, tosin valitun paketin mukaan. Hinnoitteluun vaikuttavat päätekijät:

 • Danske Bankilla on kolme asiakastasoa: Peruspalvelut, Danske Investor ja Danske Investor Plus. Näistä kaksi jälkimmäistä ovat kuukausihintaisia ja sisältävät runsaasti erilaisia tutkimus- ja markkinainformaation palveluita. Näissä on lisäksi kolme aktiivisuustasoa, jolloin ahkerasti kauppaa käyvät saavat alemmat välityspalkkiot. Perustason hinnoittelu on kiinteää, joten pakettia ei ole pakki valita.
 • Arvopaperien säilytys ilmaista pohjoismaisilla arvopapereilla, jos käytössä yksi OM –arvo-suustili ja jokin Investor-paketeista.
 • Investor-paketteja ei voi juuri itse räätälöidä, sillä hinnoittelu on kuukausipohjaista koko paketille.

SAXO BANK

Saxo Bank tarjoaa kolme eri asiakkuustasoa tilin koon perusteella. Välityspalkkiot ovat neuvoteltavissa suuremmilla tileillä. Volyymiperusteinen kaupankäynti on käytössä johdannaisilla, jolloin kuukausikohtainen aktiivisuus vaikuttaa palkkion suuruuteen.

 • Saxo Bankilla on kolme asiakkuustasoa: Classic, Premium ja Platinum. Näille pääsee tilille sijoitetun rahamäärän mukaan.
 • Useilla johdannaisilla hinnoittelu on volyymiperusteista aktiivisuuden mukaan.
 • Pankki ei peri säännöllisiä palvelumaksuja, kuten säilytyspalkkioita.
 • Erilaisia sijoitustuotteita on valtava määrä osakkeista ja valuutoista eksoottisiin johdannaisiin. Toisaalta Saxo ei itse tarjoa normaaleja rahastoja, vaan ETF-rahastoja.
 • Markkinainformaatiota voi tilata tarpeen mukaan missä pörssissä käy kauppaa (kuukausihintaisia).

OP

OP hinnoittelee välityspalkkionsa aktiivisuusperusteisesti. Lisäksi valittavina on kolme asiakastasoa, jotka eroavat raportoinnin suhteen ja vaikuttavat säilytyspalkkioiden hintaan. Tämä voi  vai vaikeuttaa palveluhintojen vertailua.

 • OP:llä on kolme asiakkuustasoa: Perussalkku, Sijoitussalkku ja Aktiivisalkku. Nämä eroavat raportoinnin laajuuden ja arvopaperien säilytysmaksujen suhteen. Esimerkiksi aktiivisalkun kalliimpi säilytysmaksu antaa pääsyn laajaan osakesalkkuraportointiin. Markkinainformaation voi sen sijaan tilata vakiohinnalla erikseen jokaiseen salkkutasoon.

NORDNET

Nordnetillä ei ole erillisiä asiakkuustasoja, vaan hinnoittelu perustuu kaupankäyntiaktiivisuuteen kauppamäärän mukaan, johon vaikuttaa myös markkinapaikka. Omaan salkkuun voi liittää joustavasti haluamiaan informaatio- ja analyysipalveluja, joista kuitenkin joutuu maksamaan kuukausihintaa riippuen työkaluista ja informaatiosta. Nordnet ei peri säilytyspalkkioita tavallisesti.

ÅLANDSBANKEN

Ålandsbankenilla on kaksi asiakkuustasoa, pieni ja suuri pörssipaketti. Lisäksi on 4 välityspalkkiotasoa kaupankäynnin aktiivisuuden mukaan.

LYNX

Lynx on uusin tulokas Suomen osakevälitysmarkkinoilla. Lynxillä ei ole eri asiakkuus- tai välityspalkkiotasoja, vaan hinnoittelu on varsin kiinteää. Lynxilä pääsee lukuisille markkinoille ja käyttämään laajaa valikoimaa eri sijoitustuotteita. Lynx ei toistaiseksi vielä välitä osakkeita Helsingin pörssissä, mutta useiden ulkomaisten markkinoiden välityspalkkiot vaikuttavat kilpailukykyisiltä. Reaaliaikaisesta markkinainformaatiosta joutuu maksamaan sen mukaan miltä markkinalta infromaatiota haluaa.

Uusimman vertailun löydät täältä!

Pankkiasiat.fi suosittelee selvittämään hinnat itse omaan tilanteeseen sopien välittäjältä. Vertailu ei sisällä välttämättä kaikkea oleellista tietoa, mistä asiakkuuden hinta muodostuu.