Suomalaiset rahastoyhtiöt hallinnoivat lähes 100 miljardin varallisuutta

Finanssivalvonta seuraa suomalaisia rahastoyhtiöitä kuukausitasolla. Vuoden 2016 tammikuussa suurimmat rahastoyhtiöt olivat Nordea Funds Oy 38,1 % markkinaosuudella, OP-Rahastoyhtiö Oy 22,0 % markkinaosuudella ja Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 11,6 % markkinaosuudella, jotka muodostivat yhteensä yli 71 % suomalaisten rahastojen hallinnoimien varojen kokonaismäärästä.

Merkittäviä rahastoyhtiöitä Suomessa, joiden rahastojen hallinnoitavat varat ovat vähintään 8 miljoonaa euroa, on Finanssivalvonnan mukaan 28 kappaletta. Näihin rahastoihin sijoitettujen varojen kokonaisarvo oli 95,6 miljardia euroa vuoden 2016 alussa. Rahastojen tyypeistä suurimmat ovat Suomen Pankin tilaston mukaan osakerahastot ja pitkän koron rahastot, jotka muodostivat yli 90 % rahastotyypeistä ja jakaantuivat melko tasan.

Vertailu ei huomioi ulkomaisten rahastoyhtiöiden rahastoja, joita välitetään Suomessa.

rahastoyhtiöiden-koot.png