Jäännöshinta

Jäännöshinta tarkoittaa hintaa, joka omaisuudelle jää välittömästi tapahtuneen vahingon jälkeen. Vakuutusarviointi tehdään samoilla perusteilla jäännöshinnalle kuin ennen vahinkoa käyvälle hinnalle, eli ts. mikä on omaisuuden markkinahinta ennen ja jälkeen vahingon. Se voi vaikuttaa korvausperusteen mukaiseen korvausmäärään.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A | B | c | d | E | f | g | H | I | J | K | L | M | n | O | P | q | r | S | T | u | V | w | x | Y | z | Ä

Olet parhaillaan vakuutussanastossa. Pankki- ja talousasiointiin liittyvät termit löytyvät pankkisanastosta.