Vertailu: Edullinen matkavakuutus

Halvin matkavakuutus: Vertailu 2015

Matkavakuutusten vertailu on usein työlästä eikä moni siihen viitsi ryhtyä, ainakaan kovin huolellisesti. Vakuutusten hintavertailussa korostuu ydinkysymyksenä millaista riskiä matkustaja on valmis sietämään matkallaan, jos vakuutuksen haluaa edullisesti. Edullisimman matkavakuutuksen löytämisessä ratkaisee se ettei maksa turvista tai sisällöstä, joita hyvin todennäköisesti ei tarvitse. Mitä matkavakuutuksen hinta sisältää ja voiko vakuutusta valita nopeasti halvimman, tai halvalta vaikuttavan hinnan perusteella?

Uudempi matkavakuutusvertailu löytyy tästä!

Yleisemmin eri vakuutusyhtiöiden välillä matkavakuutukset ovat melko samansisältöisiä sen suhteen, millaisia onnettomuuksia ne kattavat, tai eivät kata matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen suhteen. Erojakin toki löytyy. Tällaisia ovat esimerkiksi hinta, yksittäiset lisäturvat, maksimikorvaussumman määrä ja ovatko vaihtoehdot toisiinsa sidottuja vai onko valinnan vapaus asiakkaalla. Matkavakuutuksessa voi tavallisesti valita ottaako pelkän matkustajavakuutuksen, vai lisäksi matkatavaravakuutuksen tai muita turvia, mutta monesti ne voivat olla yksittäisen matkailijan kannalta epäedullisesti sidottuja.

Matkavakuutuksen voi valita joko määräaikaisena tai jatkuvana. Määräaikainen matkavakuutus kannattaa, jos matkustelua on vain harvoin. Jatkuva matkavakuutus tulee halvemmaksi, jos matkustellaan säännöllisesti ja ainakin pari kertaa vuodessa. Tyypillisesti matkavakuutushinnan perusoletuksena on yhtäjaksoinen, alle 45 vurokauden matka. Jatkuva matkavakuutus ei tarkoita, että vakuutus on voimassa vaikka matkustaja olisi vuoden ulkomailla. Se voi olla voimassa vain tietyn ajan yhtäjaksoisesti, esimerkiksi alle 45 päivää tai 3 kuukautta riippuen vakuuttajasta. Tämän voi toki henkilökohtaisesti neuvotella. Jatkuvan matkavakuutuksen hinta on yleisesti noin 1,5-2 kertaa määräaikaista kalliimpi.

Mitä matkavakuutus ei korvaa?

Matkavakuutuksen kenties tärkein asia on sen kattavuus ja millaisissa tilanteissa se on voimassa. Jokaisen vakuutuksenottajan olisi syytä tutustua tarkasti vakuutusehtoihin, jotta ikäviltä yllätyksiltä säästytään. Ei riitä, jos esimerkiksi nettikaupassa vain katsotaan että matkavakuutus sisältää matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen. Otetaan lyhyt esimerkki vakuuttajien vakuutusehdoista, milloin vakuutus ei korvaa. Ehdot ovat hyvin tyypilliset eri vakuuttajienkin kesken, mutta poikkeuksiakin on joten jokaisen ehtoihin on syytä tutustua erikseen sellaisen korvauksen kohdalla, joka on vakuutettavalle tärkeä.

Matkustajan matkavakuutus ei korvaa esimerkiksi:

...vakuutustapahtumasta riippumatonta sairautta, vammaa, vikaa tai tuki- ja liikuntaelimistön rappeutumista tai suun ja hampaiden sairaudesta johtuvaa hampaiston tai hampaiden kiinnityskudosten heikentymistä, vaikka se olisi ollut oireeton ennen vakuutustapahtumaa; akillesjänteen repeämää, nikamavälilevyn, vatsan ja nivusalueen tyrää, ellei vamma ole aiheutunut tapaturmasta, jossa tervekin kudos vaurioituisi;

...sukupuoliteitse leviävien tautien seurauksista; punkin puremasta tai vastaavasta; jos ennen matkaa ollut sairaus tai vamma pahenee matkan aikana odottamattomasti, korvataan vain matkakohteessa annettua ensiapuluonteista hoitoa enintään viikon ajalta; matkustajavakuutuksesta ei myöskään korvata sairautta eikä kuolemaa, joka on aiheutunut vakuutetulla olevan sairauden, vian tai vamman aiheuttamasta vakuutustapahtumasta;

...myrkytystä, sairautta tai hoidettavaa riippuvuutta, joka aiheutuu vakuutetun käyttämästä alkoholista, muusta huumaavasta aineesta tai lääkeaineen väärinkäytöstä; myrkytys, joka johtuu lääkeaineesta tai ravinnoksi nautitusta aineesta (korvataan kuitenkin matkasairautena välillisiä kustannuksia); jos vamma tai sairaus on aiheutunut vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alkoholin tai huumaavassa tarkoituksessa käytetyn aineen tai ravinnoksi nauttimasta aineesta;

Matkustajan matkatavaravakuutus ei korvaa esimerkiksi:

...vahinkoa, joka aiheutuu esimerkiksi omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta; tavanomaisesta käytöstä, naarmuuntumisesta, kulumisesta ja puutteellisesta pakkaamisesta; normaaleista sääolosuhteista ja tavanomaisista luonnonilmiöistä; urheiluvälineen ja -varusteen rikkoutumisesta tai menettämisestä kun sitä käytetään tarkoitukseensa;

...matkan aikana vuokrattu tai lainattu omaisuus; silmä- tai piilolaseja, hammasproteeseja tai muita henkilökohtaisia apuvälineitä moottorikäyttöisiä ajoneuvoja tai -laitteita, matkailu- tai muita perävaunuja, vesialuksia eikä edellä mainittujen osia tai tarvikkeita kauppatavaroita, tavaranäytteitä, mainosmateriaalia, kaupallisia tai opetusfilmejä ja -nauhoja atk-ohjelmia, -tiedostoja tai niiden osia, levykkeitä tai vastaavia tutkielmia, opinnäytteitä, käsikirjoituksia ja muita vastaavia asiakirjoja;

Lisäksi matkatavaravakuutusten piiriin kuuluvien esineiden ja tavaroiden tulee täyttää tiettyjä ehtoja. Esimerkiksi Lähitapiola edellyttää, että yli 350 euron arvoisten esineiden on oltava erikseen lukittavassa tilassa kuten kassakaapissa, jos niitä säilytetään hotellissa. Rahat ja maksuvälineet ovat myös matkatavaroita ja ne korvataan 300 euroon asti, kun ne ovat joko mukana tai kassakaapissa. Vastaavasti Eurooppalainen korvaa mukana kannettua käteistä 85 euroon asti ja lukittua käteistä 500 euroon asti. Käytännöt ovat usein samankaltaisia.

Useat vakuutusyhtiöt eivät korvaa kadonneita, unohtuneita tai hävinneitä matkatavaroita, kuten esimerkiksi POP ja Turva. Eikä myöskään varastettuja, jos vahingon tapahtuma-aikaa tai paikkaa ei voida määritellä. Eurooppalainen korvaa katoamisia tai unohtamisia 120 euroon asti. Kaikki vakuuttajat edellyttävät varastamisen ja katoamisen nopeaa ilmoittamista, sekä sitä että tavaroista on huolehdittu asianmukaisesti. Esimerkiksi teltasta varastettuja tavaroita ei korvata. Monelle voi lisäksi tulla yllätyksenä, että vakuutusyhtiö laskee arvon tavaran iän perusteella esimerkiksi videokameralle. Siksi 5 vuotta sitten 1000 eruolla ostettu kamera ei ole enää samanarvoinen.

Mikä ratkaisee matkavakuutuksessa?

Matkavakuutus otetaan ikävien tapahtumien varalta, sillä kukaan tuskin lähtee matkalle oletuksella että jotain ikävää väistämättä tapahtuu. Matkavakuutusta otettaessa kannattaa erityisesti pohtia, mitkä ovat omalta kannalta olennaisia uhkia kohdemaassa. Turhista turvista ei kannata maksaa. Kuinka tähdellinen on turva kuoleman tai pysyvän haitan varalle Italian maaseudulla? Entä Rio de Janeiron slummeissa? Vakuuttajissa on eroja sen suhteen, voiko tiettyjä turvia jättää hinnasta pois. Vakuutushinnan räätälöintimahdollisuus on usein asiakkaan kannalta edullisempaa. Jos samaan vakuutushintaan sisältyy alaikäiset lapset, vaikkei lapsia olisikaan, näkyy se todennäköisesti jossain määrin vakuutuksen hinnassa.

Todennäköisimpiä matkavahinkoja ovat tartuntataudit, tavaroiden ryöstäminen tai myöhästyminen, matkan keskeytyminen, äkillinen hammassärky yms. Siksi matkavakuutuksen tutkiminen kannattaa aloittaa näistä. Oletuksena on tällöin matkustaja- sekä matkatavaravakuutus. Jos mitään erityisen arvokasta ei ole mukana, kannattaa harkita jos pärjäisi pelkällä matkustajavakuutuksella. Koska matkatavarat ovat kenties yleisin korvattava osa matkavakuutuksessa, on sillä myös merkittävä vaikutus kokonaisvakuutuksen hintaan. Matkatavaravakuutukseen kuuluvat myös matkan peruuntumisturva, oikeusturva ja matkavastuu, jotka eivät siis kuulu matkustajavakuutukseen. Tämä on hyvä muistaa.

Erityisen tärkeää on matkavakuutusehtojen lukeminen, jos on olemassa joku sairaus tai vamma, jonka perusteella vakuutuskorvausten maksaminen voidaan evätä. Näin voi olla riippumatta siitä, johtuiko esimerkiksi matkatapaturma tästä sairaudesta tai vammasta. Vakuutusyhtiöillä on pitkä lista ehtoja milloin vakuutus on voimassa ja milloin ei. Jos tapahtumien kulkua tai osuutta ei voida luotettavasti selvittää, vakuutusyhtiö todennäköisemmin evää korvauksen jos siihen löytyy peruste.

Korvaussummien laajuus vaikuttaa myös matkavakuutuksen hintaan. Vaikka näitä ei monesti voi itse valita lukuunottamatta pysyvää haittaa, kuolemaa tai matkatavaroita, niiden laajuutta kannattaa ainakin vilkaista. Hyvin usein ne ovat lähes vastaavia eri vakuuttajien kesken. Esimerkiksi tyypillinen korvaus äkillisestä hammassärystä on 120 € tai 200 €. Matkan peruuntumista korvataan 2000-5000 € asti, matkatavaroiden myöhästymisen vuoksi hankittuja välttämättömyytarvikkeita maksimissaan 200 euroon asti, sekä toiselle aiheutettuja vahinkoja 170 000 € tai 200 000 €.

Paras, halvin vai riittävä matkavakuutus?

Matkavakuutusten hintoja vertailtaessa on hyvä muistaa, että vakuutusyhtiöiden välillä voi olla eroja korvauskäytännöissä ja palveluissa, kuten "korvaushalukkuudessa" jolloin muutama kymppi ei liene ratkaisevin tekijä. Tätä on vaikea tietää muuten kuin maineen perusteella. Koska hintavertailua on hankala tehdä sopivaksi kaikkien tilanteisiin kaikkialle, on vertailu enemmänkin suuntaa antava. Vertailu ei sisällä Pohjantähden, Folksamin eikä luottokorttien matkavakuutuksia. Vertailussa oletamme matkan pituudeksi alle 45 vuorokautta, jonka kattaa kertamatkavakuutus.

Hintavertailun muut oletukset:

-Suomessa asuva Suomen kansalainen, jolla voimassa oleva kela-kortti

-Ei ole eläkkeellä ja on perusterve n. 30 vuotias henkilö (1 matkustaja)

-Matkavakuutus on voimassa Suomessa ja ulkomailla

-Ei sisällä mahdollisia etuasiakkuusalennuksia

-Matkakohde ei ole ns. suuren riskin maa jossa esim. sotatila tai levottomuuksia

-Matkan kohdeoletuksena Eurooppa, jos kohteella vaikutusta hintaan (yleensä sama hinta kaikkialla pl. riskialueet ja Yhdysvallat)

matkavakuutusvertailu.png

*Tapaturma ja sairaus korvataan aina ilman euromääräistä ylärajaa, mutta tietyn aikaa. Sairaudessa hoitokuluja korvataan 90-120 päivää ja tapaturman haittakuluja maksimissaan 3 vuotta. ** Ikärajoitteita on useimmilla vakuuttajilla, jotka vaikuttavat mm. vakuutusten myöntöperusteisiin ja hintaan. Selvitä nämä tarkemmin vakuutusyhtiöstä.

Uudempi matkavakuutusvertailu löytyy tästä!

Vertailussa on kolme eri hintaa, jotka eroavat kattavuuden perusteella. 1. hinta on laajin ja sisältää matkustajan, matkatavarat, kuoleman ja pysyvän haitan turvat. Hinnan 1. perusteella halvin olisi ulkomaalaisen AIG:in Kultaturva, joka on voimassa koko maailmassa. Lähellä tätä on Fennia. Molemmat käsittävät vain yhden matkustajan, eivätkä sisällä alaikäisiä lapsia samalla vakuutushinnalla. Tämä lienee ratkaisevin tekijä hintaerossa muihin vakuuttajiin. AIG:in korvauskattavuus on kuitenkin Fenniaa "paperilla" parempi. Molemmat ovat hyviä vaihtoehtoja esimerkiksi yksinmatkailijalle.

2. hinta sisältää vain matkustajan ja matkatavarat. Huomaa että AIG:in hinta on hopeataso ja siinä on mukana myös muut turvat, sillä näitä ei voi erikseen poistaa. AIG Hopea on silti vaihtoehdoista edullisin. 3. hinta ilmoittaa pelkän matkustajavakuutuksen. Tällä perusteella Fennia olisi edullisin. Myös Eurooppalainen on varsin edullinen. Kokonaisuutena voidaan todeta vakuutusten kattavuuden olevan keskenään hyvin samankaltaisia. Yleisemmin matkavakuutusten hintavertailussa korostuu, mitä vakuutuksen hintaan on sisällytetty ja voiko sitä poistaa. Jos alaikäisiä lapsia on mukana matkalla, nousee myös AIG:in ja Fennian hinta muiden tasolle. Siksi matkustajien määrä vaikuttaa hintaan paljon. Etuasiakkaana hintoihin saa myös usein selvästi alennusta.

Tarkennuksia ja muuta huomioitavaa:

POP

 • POP matkavakuutus korvaa kriisiterapian ja luonnonilmiön aiheuttaman matkan peruuntumisen tai muuttamisen
 • Matkavakuutuksessa voi joustavasti valita, ottaako pelkän matkustajavakuutuksen vai siihen lisäksi matkatavarat, kuoleman ja pysyvän haitan turvan sekä näiden korvaussummat

IF

 • Matkavakuutusta voi laajentaa esimerkiksi lukuisiin harrastuksiin ja vaarallisiin urheilulajeihin, jotka luokitellaan asteikolla
 • Ikärajoitteita alkaen 65 ikävuodesta, esimerkiksi hoitokulujen korvauksessa ja työkyvyttömyyden varalta. Tapaturman hoitokulut kuitenkin korvataan 100 vuoteen saakka. Katso tarkemmin If:in sivuilta

EUROOPPALAINEN (OP-Pohjola)

 • Eurooppalaisella voi joustavasti valita turvat ja niiden laajuudet
 • Eurooppalainen korvaa myös pahoinpitelyn 42 500 euroon asti
 • Alle 15 vuotias lapsi matkustaa vanhemman matkavakuutuksella samaan hintaan, mutta matkatavaroille hän tarvitsee oman vakuutuksen
 • Jatkuvan matkavakuutuksen myöntää Pohjola

LÄHITAPIOLA

 • Vakuutukseen voi liittää urheilumatkatapaturman hoitokulut

AIG

 • AIG matkavakuutukseen voi liittää talviurheiluturvan, joka kattaa tapaturmakuluja ilman euromääräistä ylärajaa. Myös omavastuun voi poistaa kokonaan
 • Valittavissa lolme tasoa: Pronssi, Hopea ja Kulta. Pronssitaso sisältää matkatavarat, matkan peruuntumisen tai myöhästymisen ja oikeudellisen avun. Hopea ja kulta sisältävät kattavat turvat, mutta eroavat lähinnä maksimikorvauksen suhteen
 • Vakuutuksen hinta riippuu matkustaako Eurooppaan vai muualle, onko lapsia mukana sekä turvan laajuudesta

FENNIA

 • Matkustajavakuutuksen voit ottaa joko yhdelle nimetylle henkilölle tai koko perheelle. Jos vakuutus on otettu yhdelle henkilölle, vakuutettuna on vakuutuskirjassa mainittu henkilö
 • Urheilu ja harrastukset voimassa lisämaksusta, paitsi oman kunnon ylläpitämiseksi suoritettu normaali liikunta kuuluu perusvakuutukseen
 • Fennian matkavakuutuksessa voi valita 4 vaihtoehtoa riippuen siitä millaista turvaa haluaa. Matkustaja, matkatavarat tai koko turva

TURVA

 • Hinnoitteluun vaikuttaa, tapahtuuko matka Yhdysvaltoihin. Silloin vakuutukseen tulee n. 70 € lisähintaa
 •  

Hyödyllistä matkavakuutuksiin ja vertailuun liittyvää

FINE, usein kysyttyä - paljon tietoa matkavakuuttamisesta ja korvaamisesta, sekä tutkimusta vakuutusyhtiöistä

FINE, luottokorttien matkavakuutuksissa suuria eroja - sopiiko luottokortin matkavakuutus vakuutukseksi

Pankkiasiat.fi pankki- ja vakuutusvertailut