Suomessa Euroopan halvimmat asuntolainat?

OP Ryhmän Merja Auvinen kirjoittaa blogissaan, kuinka Suomen vaihtuvakorkoisten asuntolainojen keskikorot ovat tällä hetkellä Eurooopan alhaisimmat:

Kesäkuussa uusien asuntoluottojen keskikorko Suomessa oli 1,51% – euromaista matalin. Jopa Ruotsissa asuntolainamarginaalit ovat Suomea korkeammat.

Euroalueen keskiarvo oli kesäkuussa 2,02 %. Prosentti voi olla alhaisin, mutta tämä kertoo toisaalta vähän kansalaisten "asunnon ostovoimasta" ja lainojen keskimaturiteetista. Eurostatin tilaston mukaan Suomessa on keskiarvoa suurempi osuus asunnon omistajia, joilla on asuntolainaa ja toistaalta melko vähäinen osuus omistusasujia, jolla on lainaa vähän tai ei ollenkaan. Tässä suhteessa vielä suurempi osuus on mm. Alankomaissa ja Ruotsissa.

Eurostatin mukaan Euroopassa 11 % asukkaista käyttivät 40 % tai enemmän käytettävissä olevista tuloistaan asumiseen, mikä olisi raja ns. tuloihin nähden kalliille asumiskustannuksille. Ehkä hieman yllättäen tällaisia talouksia oli Suomessa vain 4,9 % vuonna 2013 eli alhaisimmasta päästä Euroopassa. Näyttäisi siltä, että suomalaiset ottavat paljon asuntolainaa alhaisilla koroilla, mutta keskimääräiseen tulotasoon nähden ollaan Euoopassa vielä hyvällä tasolla asumiskustannuksissa.

Avainsanat: